Poslanie

Poslaním Komunitnej nadácie Bardejov je spájať ľudí v záujme riešenia spoločných problémov, posilniť a poukázať na schopnosti obyvateľov mesta riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami.

Nadácia sa snaží dosiahnuť tieto ciele podporou lokálnych aktivít občanov prostredníctvom malých finančných grantov do výšky 700 € na projekt, servisnej a poradenskej pomoci.

Zároveň sa usilujeme o rozvoj miestneho darcovstva a filantropie. Komunitné nadácie sú dnes jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich foriem organizovaného darcovstva na svete.