Poslanie

Poslaním Komunitnej nadácie Bardejov je spájať ľudí v záujme riešenia spoločných problémov a podporovať úsilie obyvateľov mesta riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami.

Nadácia sa snaží dosiahnuť tieto ciele podporou lokálnych aktivít občanov prostredníctvom malých finančných grantov, servisnej a poradenskej pomoci aj vlastnými aktivitami.

Zároveň sa usilujeme o rozvoj miestneho darcovstva a filantropie.