Mladí filantropi

Otvorená výzva Mladých filantropov!

Skupina Mladých filantropov, pod záštitou Komunitnej nadácie Bardejov vyhlasuje grantový program, ktorým chce podporiť mladých vo veku od 14 – 30 rokov. Grant je finančný príspevok, ktorý Ti poskytneme na konkrétny nápad.
Ciele programu:
– aktivizovať mladých, povzbudzovať ich a viesť k aktívnemu záujmu o svoje okolie a dianie v ňom
– zapojiť ich do riešenia problémov, ktoré ich trápia, a ktoré vedia vyriešiť
– podporiť aktivity, ktoré zlepšia ich život a tiež život nás všetkých
– rozvíjať tvorivosť, originalitu, nápaditosť
– dať šancu tým, ktorí ešte nemali možnosť ukázať, čo vedia
– dať príležitosť tým, ktorí pochádzajú zo sociálne / ekonomicky znevýhodneného prostredia
– byť realizovaný na území mesta Bardejov, prípadne jeho mestských častiach
– zapojiť širšiu skupinu / komunitu ľudí
– podporiť nápady zlepšujúce životné prostredie
– podporovať mladých v upevňovaní a rozvíjaní medzigeneračných vzťahov
– rozvoj kritického myslenia a boj proti dezinformáciám

Dokedy musíš stihnúť podať projekt?

15. apríla 2024

Kedy musíš stihnúť projekt zrealizovať?

13. máj – 30. október 2024

Všetky informácie nájdeš v GRANTOVEJ VÝZVE.

Od tohto roku sme spustili elektronické podávanie žiadostí cez systém egrant. Všetkými potrebnými informáciami krok po kroku (od registrácie až po úspešné podanie) Ťa povedie stránka: knbj.egrant.sk
Stále platí, že každá žiadosť musí prejsť aspoň 1 osobnou konzultáciu s členmi Mladých filntropov. Neváhaj nás kontaktovať a dohodnúť si termín cez mfbardejov@gmail.com.

Tešíme sa na vaše projekty 💙

Archív

Noc Mladých filantropov

Pozývame ťa stráviť večer a noc v Záhrade filantropov, kde si prevetráme prázdninové mozgové závity, medzery vo vedomostiach si môžeme hneď doplniť v neformálnych debatách a oddýchneme si v kine pod holým nebom!
 
Nevieš čo Záhrada filantropov je? Je to záhrada uprostred mesta na ulici Františkánov oproti Kilovke. Tento kúsok nášho mesta takmer určite nepoznáš a my sme sa rozhodli priniesť do neho život. Príď s nami naplniť Záhradu filantropov zmysluplnou aktivitou.
 
Noc Mladých filantropov ti ponúka:
 
18:00 – Vedomostný kvíz, kde môžeš vyhrať hodnotné ceny (máš možnosť sa zaregistrovať vopred na tomto linku: https://forms.gle/614ekjHwqtAJukyv5)
Po kvíze neformálne debaty so skvelými hosťami, s ktorými si môžeš doplniť informácie najmä o tom prečo a ako byť aktívnym občanom
20:30 – večerné kino pod holým nebom pri filme Interstellar
 
Vstupné – dobrovoľný príspevok na činnosť MF.
 
Teší sa na teba Tím Mladých filantropov!
 
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie prekladá na iný termín.
 
Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

Mladí filantropi je inovatívny grantový program, inšpirovaný medzinárodným modelom YouthBank, ktorý spravujú mladí ľudia. Na Slovensku je program realizovaný pod hlavičkou Asociácie komunitných nadácií Slovenska v členských nadáciách.

Cieľom programu je rozvíjať filantropiu a dobrovoľníctvo medzi mladými ľuďmi, viesť ich k aktívnemu záujmu o riešenie potrieb komunity v ktorej žijú, podporiť talent a zaujímavé nápady mladých ľudí.
Program realizujú mladí ľudia pre mladých ľudí, komunitné nadácie zastrešujú program administratívne, poskytujú mladým filantropom svoje know – how, poradenstvo a technickú podporu. V rámci programu sú vyškolené mládežnícke tímy pod vedením komunitných nadácií.

Skupinu Mladých filantropov v Bardejove  tvoria prevažne študenti a študentky stredných škôl, ktorí sa rozhodli aktívne zapájať do pozitívnych zmien prostredia, v ktorom žijú.  Ich hlavnou činnosťou je spravovanie vlastného grantového programu “Mladí filantropi” – určený pre mladých ľudí od 14 do 30 rokov, ktorí majú chuť a nápad, ako spestriť život mladých ľudí v Bardejove, no nemajú na to dostatok financií.

Čo robí mladý filantrop?

 • Oživuje dianie vo svojom okolí / meste
 • Realizuje svoje kreatívne nápady do pozitívnych zmien v prostredí, v ktorom žije
 • Spravuje grantový program – Mladí filantropi pre svojich rovesníkov (od 14 do 30 rokov), ktorí majú prostredníctvom neho možnosť získať finančnú podporu na realizáciu svojich nápadov
 • Pracuje v tíme s ďalšími mladými ľuďmi
 • Vytvára a organizuje fundraisingové aktivity, píše tlačové správy, tvorí plagáty, monitoruje podporené projekty, zúčastňuje sa na rôznych aktivitách komunitnej nadácie a pod.

Aké výhody má členstvo v skupine Mladých filantropov?

 • Priestor a podpora realizácie vlastných nápadov a nápadov ďalších aktívnych mladých ľudí
 • Účasť na neformálnom vzdelávaní – Fundraising, komunikácia, správa grantových programov, rozvoj komunity
 • Účasť na lokálnych aktivitách aj medzinárodných projektoch Komunitnej nadácie Bardejov
 • Oficiálny status dobrovoľníka komunitnej nadácie
 • Prax v neziskovej organizácii / mimovládnom sektore
 • Nové skúsenosti a kontakty
 • Rozvoj komunikačných zručností a práca s médiami
 • Neoceniteľný pocit z aktívneho prístupu k svojmu okoliu 🙂

Členovia a členky skupiny Mladí filantropi:
Alexandra Klimová, Dominika Balentová, Karin Gmitterová, Karin Jurkuvová, Nina Sobeková, Romana Tomášková, Sophia Dinis, Zuzana Hijová, Zuzana Iľková, Alexander Hij, Timotej Valíček, Daniela Lešková, Emma Brinčeková, Michaela Purdešová, Nina Sabolová

Program Mladí filantropi je podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014-2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.