Kontakt

Komunitná nadácia Bardejov
Radničné námestie 21,
085 01  Bardejov
tel.:  0907 972 763

IČO: 37880136
DIČ: 2021758651

E-mail: knbj@bardejov.sk

Tel.: +421 907 972 763

Číslo účtu:  363 464 4004 / 5600
IBAN: SK44 5600 0000 0036 3464 4004
Prima Banka Slovensko, a.s.