O nás

Komunitná nadácia Bardejov bola založená 19. decembra v roku 2002 podľa Zákona o nadáciách, zbierka zákonov č. 34/2002. Je neziskovou organizáciou, ktorá finančne podporuje lokálne aktivity občanov a mimovládnych organizácií prispievajúc k zvýšeniu kvality života v meste Bardejov.

Tieto aktivity môžu byť realizované v oblastiach:

  • ochrany životného prostredia
  • práca s deťmi a mládežou
  • podpora rozvoja demokracie, etnicky a nábožensky tolerantného prostredia
  • rozvoj kultúry, športu, vzdelávania a voľnočasových aktivít obyvateľov mesta
  • ochrana ľudských práv a iných humanitných cieľov.

Od roku 2004 sme členom Asociácie komunitných nadácii Slovenska, ktorá združuje 8 komuniných nadácií na Slovensku. Komunitné nadácie sú dnes jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich foriem organizovaného darcovstva na svete.