Granty

Od svojho vzniku podporila Komunitná nadácia Bardejov už 474  projektov aktívnych Bardejovčanov v celkovej hodnote 216 619 €.

Podporené projekty musia spĺňať viacero kritérií. Medzi najdôležitejšie patria dobrovoľnícky charakter realizácie projektu a jeho verejný prospech pre komunitu. Spolufinancovanie zo strany žiadateľ je podmienkou a jeho výška závisí od zamerania grantového programu.

O grant sa môžu uchádzať formálne (neziskové organizácie) aj neformálne skupiny (obyvatelia mesta a okolia), ktoré chcú svoj projekt realizovať na území mesta Bardejov, prípadne v jeho mestských častiach a spĺňajú  vyššie uvedené kritéria.