Komunitná nadácia Bardejov 2.0

Októbrom 2023 začíname v KNBJ nový projekt, ktorý nám pomôže priblížiť sa viac lokálnej komunite, posilniť kapacity organizácie a nadviazať tým na zmeny, ktorými si KNBJ v tomto období prechádza. 
V spolupráci s odborníčkou z Centra výskumu etnicity a kultúry plánujeme zrealizovať väčší prieskum, ktorým zistíme aktuálne potreby komunity. Očakávame, že získané dáta nám pomôžu lepšie reagovať na potreby komunity, upraviť naše programy či aktivity a nastaviť udržateľné dlhodobé ciele organizácie. 
V rámci projektu zahájime spolupráce s expertmi a mentormi, vďaka ktorým sa nám podarí zefektívniť interné procesy a vytvoriť kľúčové stratégie v oblasti komunikácie a fundraisingu.

Súčasťou projektu sú aj pravidelné vzdelávacie stretnutia.
Prvé úvodné sa uskutočnilo 18. októbra 2023 v Bratislave, kde sa stretli všetci podporení grantisti a naštartovali nielen vzdelávacie aj sieťovacie aktivity. 
O ďalších činnostiach v rámci projektu Vás budeme informovať na našich stránkach.
Tešíme sa na ďalšie spolupráce.

„Projekt bol podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava v rámci Programu Stronger Roots for Civil Society. Cieľom programu je zvýšiť rezilienciu organizácií občianskej spoločnosti a ich spolupracujúcich organizácií, posilniť ich sociálny kapitál a začleniť ich do komunít a spoločenstiev, v ktorých realizujú svoje činnosti.
Projekt je financovaný Európskou úniou z Programu Občianstvo, rovnosť, práva a hodnoty. Prezentovaný obsah a názory vyjadrujú stanovisko autora/autorov a nemusia sa zhodovať s názorom Európskej únie alebo Nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava. Ani Európska únia, ani Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava za nenesú zodpovednosť.“