Benefičný večer

Benefičný večer komunitnej nadácie sa stal významnou kultúrno-spoločenskou udalosťou, ktorou sa zameriavame na rozvoj miestneho darcovstva a filantropie. Cieľom Benefičného večera je finančná podpora grantových programov prostredníctvom dražby (obrazov miestnych umelcov a žiakov umeleckých škol, keramických prác klientov integračného zariadenia KOR-GYM a rôznych starožitností), zároveň je príležitosťou na poďakovanie významným darcom, podporovateľom a dobrovoľníkom nadácie.

Pre jeho významný prínos k rozvoju miestneho darcovstva a posilňovaniu medziľudských vzťahov v komunite ho organizujeme už osem rokov a posledné roky v spolupráci s Asociáciou komunitných nadácií Slovenska. Od roku 2020 sa Benefičný večer namiesto pravidelného májového termínu presunul na september.