Ako sa stať darcom?

Každá fyzická aj právnická osoba môže podporiť komunitnú nadáciu rôznymi spôsobmi: