Ľudia

Správca KNBJ: Mgr.art. Veronika Pachová

Projektový manažment a fundraising: Ing. Jozef Jarina                                  

Koordinácia programov: Mgr. Jana Jonová, Ing. Erika Frická

 

Správna rada:

  • Mgr. Marianna Potanovičová – predsedníčka Správnej rady
  • MUDr. Ján Fotta – chirurg, NsP sv. Jakuba
  • Milan Herstek – podnikateľ
  • Vladimír Kažimír – podnikateľ
  • Ing. Eva Dušenková – koordinátorka bankopoistenia
  • Mgr. Alžbeta Melicherová – učiteľka ZŠ
  • Vlasta Lešková – konateľka spoločnosti
  • Miroslav Hečko
  • Marek Hudák

Grantová komisia:
Mgr. Denisa Habiňáková
Slavomír Katušin
Mgr. Alžbeta Melicherová

Dozorná rada:
Ing. Ján Búšik
Bc. Marianna Patrášová
Ing. Lenka Hríbiková

Mediálna a marketingová komisia:
Mgr. Katarína Minárová
Ing. Jozef Jarina
Mgr. Jana Jarinová