Ľudia

Správca KNBJ: Ing. Jozef Jarina
Programová koordinátorka: Mgr.art. Veronika Pachová, Mgr. Jana Jonová

Správna rada:
RNDr. Vladimír Savčinský – zástupca riaditeľa Gymnázia L. Stöckela• predseda Správnej rady
MUDr. Ján Fotta – chirurg, NsP sv. Jakuba
Milan Herstek – podnikateľ
Vladimír Kažimír – podnikateľ
Ing. Eva Dušenková – koordinátorka bankopoistenia
Mgr. Alžbeta Melicherová – učiteľka ZŠ
Vlasta Lešková – konateľka spoločnosti
Mgr. František Chrzan
Mgr. Marianna Potanovičová

Grantová komisia:
Mgr. Denisa Habiňáková
Slavomír Katušin
Mgr. Alžbeta Melicherová

Dozorná rada:
Ing. Ján Búšik
Bc. Marianna Patrášová
Ing. Lenka Hríbiková

Mediálna a marketingová komisia:
Mgr. Katarína Minárová
Ing. Jozef Jarina
Mgr. Jana Jarinová