Práca v tíme KNBJ

BLIŽŠÍ POPIS NÁPLNE PRÁCE:

 • Správa grantových programov KNBJ – práca s elektronickým systémom eGrant, komunikácia s grantistami, členmi Grantovej komisie a Správnou radou KNBJ. Monitoring podporených projektov, kontrola záverečných správ.
 • Spolupráca na príprave a organizácii benefičných, komunitných aktivít a kampaní – spolupráca s tímom nadácie na plánovaní eventov, komunikácii s partnermi podujatí, s dobrovoľníkmi, fyzická príprava a účasť na eventoch.
 • Doplnkové administratívne práce – aktualizácia dokumentov, pozvánok, propagačných materiálov, príprava podkladov pre účtovníctvo a PR.

PODMIENKY A BENEFITY:

 • Čiastočný úväzok na cca 30 hodín mesačne (dohoda/živnosť)
 • Odmena 8 – 10 € brutto na hodinu
 • Nástup od 13. mája 2024
 • Flexibilný pracovný čas
 • Práca v dynamickom prostredí s priateľským kolektívom 
 • Možnosť čiastočného home office (podľa dohody)
 • Možnosť odborného a osobnostného rastu
 • Možnosť rozšírenia úväzku o ďalšie aktivity
 • Možnosť participácie na medzinárodných projektoch

POŽIADAVKY:

 • Základy projektového manažmentu, praktická skúsenosť s riadením projektu
 • Znalosť MS Office, Google documents
 • Veľmi dobrú písomnú a ústnu znalosť slovenského jazyka (znalosť anglického jazyka výhodou)
 • Veľmi dobré komunikačné a prezentačné zručnosti
 • Záujem o občianske aktivity a angažovanie sa vo verejnom dianí
 • Samostatnosť, kreativita, flexibilita a zodpovednosť

Životopisy spolu s motivačným listom môžete zasielať do 30. apríla 2024 na adresu: knbardejov@gmail.com.

ĎAKUJEME, TEŠÍME SA!