Beh za A(tra)ktívny Bardejov

Beh za A(tra)ktívny Bardejov

Registrácia na 9. ročník Behu za A(tra)ktívny Bardejov spustená!

Už 9. ročník Benefičného behu za A(tra)ktívny Bardejov sa uskutoční v SOBOTU 27. APRÍLA 2024 na Radničnom námestí.

Vyber si projekt, ktorý chceš svojím behom podporiť:

Projekt č. 1: LETO NA HRADE 2024 – Združenie na záchranu Zborovského hradu

Členovia združenia v spolupráci s dobrovoľníkmi a odborníkmi plánujú skĺbiť opravu časti hradu za účelom vzniku bezpečného výletného miesta a ponúknuť verejnosti kultúrny program na treťom historickom nádvorí hradu počas letných mesiacov. Rozpočet projektu: 2 700 €.

Projekt č. 2: FitCrew – Mladý Bardejov

Skupina mladých z mládežníckeho parlamentu Mladý Bardejov projektom FitCrew motivuje Bardejovčanov k aktívnemu životnému štýlu prostredníctvom 4 vonkajších komunitných tréningov na rôznych športových lokalitách v štyroch častiach mesta. Cieľom je nielen podporiť fyzickú aktivitu, ale aj poskytnúť účastníkom komplexný prístup k zdraviu a pohode. Rozpočet projektu: 636 €.

Projekt č. 3: LÍŠČIA ŠPORTOVÁ ZÁHRADA – OZ Panteliš

Členovia združenia Panteliš sa v tomto projekte zameriavajú na vytvorenie kvalitnejšieho športoviska zameraného na zimné korčuľovanie a ďalšie športové aktivity počas roka. Projekt zahrňuje skrášlenie a zlepšenie existujúcich a vytvorenie nových podmienok pre športové aktivity širokej škály návštevníkov všetkých vekových kategórií. Rozpočet projektu: 3 660 €.

Projekt č. 4: CYLINDER – DIVADELNÁ DETEKTÍVKA  – Bardejovské divadlo

Ľudia majú radi detektívky a takisto humor. Ochotníci z Bardejovského divadla preto pripravujú pre bardejovské publikum ďalšiu hru, ktorá pobaví a zároveň priblíži slovenského literárneho vedca, experta na detektívny žáner a autora – Tomáša Horvátha. Rozpočet projektu: 1 000 €.

 

A zaregistruj sa na Beh:

REGISTRÁCIA BEŽCOV

 

Na stiahnutie: PROPOZÍCIE BEHU a MAPA BEHU.

 

 


Rok 2023


V Benefičnom behu za A(tra)ktívny Bardejov sa behalo na podporu štyroch zaujímavých projektov

8.ročník Benefičného behu komunitnej nadácie opäť zmobilizoval v nedeľu – 23. apríla 2023 na Radničnom námestí bardejovskú komunitu v rekordnom počte – 126 bežcov. Neboli to však iba Bardejovčania. Podporiť svojich priateľov – predkladateľov štyroch projektov – prišli aj z iných častí Slovenska. Každý bežec svojím štartovným podporil jeden zo štyroch  projektov podľa vlastného výberu. Išlo o projekty:  projekt č. 01 – modrej farby – LETO NA HRADE ZBOROV 2023 (Združenie na záchranu Zborovského hradu), projekt č. 02 – červenej farby –  SPOLOČNE ZA AKTÍVNU MLÁDEŽ (HBC Knights Bardejov, o.z.), projekt č.3 – zelenej farby – LÍŠČÍ KÚTIK – oddychovo náučný altánok (Panteliš, o.z.) a projekt č.4 – žltej farby – VEČERA U RICHTÁRA (Bardejovské divadlo, o.z.)

Zaujímavú atmosféru, v príjemnom slnečnom počasí,  obohatilo a spríjemnilo hudobné vystúpenie   skupiny Mladí Pirušovci z Poštárky. Záverečnú časť charakterizovala tradičná tombola  vytvorená z darov od  partnerov podujatia – fi. Hobby House Kobyly – Vladimír Kažimír, Topa sport – p.  Tomáš Jakubášek a Nábytok Trudon – Ing. Stanislav Šesták. Moderátorom podujatia bol pán Ján Čech.
Benefičný beh je vyvrcholením grantového programu A(tra)ktívny Bardejov a prvoradé na tomto podujatí je pre predkladateľov projektov získanie čo najväčšieho grantu pre svoj projekt. Celkový grant pozostáva zo štartovného (min. 15€/ bežec), sponzorského od sponzorov a daru od komunitnej nadácie v sume 10€/bežec, avšak maximálne 500€/ projekt.
Na základe týchto kritérií obdržali predkladatelia projektov od zástupcov Komunitnej nadácie Bardejov symbolické šeky v nasledovných hodnotách:

Projekt č. 01: LETO NA HRADE ZBOROV 2023

Už trinásty rok členovia Združenia na záchranu Zborovského hradu neúnavne obnovujú jeho ostatky a vytvárajú tak unikátny priestor na turistiku a oddych pre návštevníkov tohto významného historického miesta horného Šariša. Veľkou pridanou hodnotou ich snaženia je, že do čerstvo obnovených priestorov prinášajú počas letných mesiacov zároveň kultúrny a umelecký život – tentokrát na treťom historickom nádvorí.

Získaný grant: 2 893 €.

 

Projekt č. 02: SPOLOČNE ZA AKTÍVNU MLÁDEŽ
Hokejbalisti z Občianskeho združenia HBC KNIGHTS BARDEJOV sa už roky aktívne venujú hokejbalu. Uvedomujú si, že udržateľnosť a rozvoj každého športu závisí od dobrej základne najmladších členov klubu. Projektom sa rozhodli spopularizovať „svoj“ šport cez náborové aktivity na školách a na saleziánskom ihrisku na Vinbargu, vtiahnuť do hry – cez modelové zápasy a rôzne herné situácie – nových záujemcov o tento zaujímavý a dynamický šport. Želaným výsledkom projektu bude zmysluplné trávenie voľného času skupiny mladých ľudí a nastavenie ich mysle i návykov na zdravý životný štýl.

Získaný grant: 983 €.

 

Projekt č. 03: LÍŠČÍ KÚTIK – oddychovo náučný altánok

Hlavným cieľom projektu OZ Panteliš je podporiť zmysluplné trávenie voľného času návštevníkom východnej časti Čergova, resp. obce Kríže zatraktívnením frekventovaného turistického miesta v obci.  Zhotovením altánku Líščí kútik, knihobúdky, spoločenskými hrami a infografikou vytvoria miesto na oddych, neformálne vzdelávanie v oblasti športu, prírody, histórie a geografie. Členovia združenia ukončia projekt zorganizovaním jesenného behu pohorím Čergov.
Získaný grant: 635 €.

 

 

Projekt č. 04: VEČERA U RICHTÁRA
Ochotníci z Bardejovského divadla svojím umením prispejú k rozvoju miestneho turizmu vytvorením atraktívneho podujatia pre návštevníkov Bardejova i domácich – zážitkovej historickej hry.  Jej premiéra bude súčasťou 1. ročníka Zážitkového víkendu v dňoch 19. – 21. mája pod názvom Objavte Bardejov.
Netradičným spôsobom v podobe spoločnej stredovekej večere hercov a divákov budú prítomní večeriaci vtiahnutí priamo do deja a stanú sa súčasťou historických udalostí, ktoré sa udejú “u richtára”. Vďaka tomuto podujatiu získajú účastníci večere nezabudnuteľný zážitok návratu v čase, vrátane toho kulinárskeho.

Získaný grant: 470 €.

 

K úspechu celého grantového programu pomohli predovšetkým  jeho firemní partneri:
spoločnosť BARDFARM, s.r.o. – Lekáreň U Sv. Egídia, ako generálny partner, a partneri Hobby House Kobyly, Anavek, s.r.o., Viera Korytková – Richelieu, Trudon nábytok, Hypermarket TESCO, Prima les, s.r.o., Topa sport, Lucas Art Production a mediálni partneri:  Bardejovská TV spoločnosť, Ahoj Bardejov a Ponet press.

Dobrovoľníci: učitelia – časomerači z Gymnázia L.S. , Súkromného  gymnáziá DSA a I. ZŠ na ul. Komenského, študenti a žiaci Gymnázia L.S. a deti ukrajinských odídencov.
Všetkým uvedeným subjektom a osobám veľmi pekne ďakujeme za skvelú spoluprácu a úspešným žiadateľom o grant komunitnej nadácie blahoželáme!

VÍŤAZNÍ BEŽCI A BEŽKYNE V BEHU ZA A(TRA)KTÍVNY BARDEJOV 2023

Foto: Aurifoto

 

HLAVNÝ BEH – 6 km

Kategória MUŽI:

1. miesto  JOZEF KOŠÍK
2. miesto MATÚŠ NAGY
3. miesto  PETER GUTT

 

 

Kategória ŽENY: 

1. miesto   INGRID PETNUCHOVÁ
2. miesto  MARTINA STAŠOVÁ
3. miesto  MARTINA GIŇOVSKÁ

 

 

HOBBY BEH – 2 km

Kategória MUŽI: 

1. miesto LADISLAV JANČÁR
2. miesto  ANDREJ DOKANEV
3. miesto  MICHAL JURA

 

 

Kategória ŽENY:

1. miesto  SÁRA ŠIMCOVÁ
2. miesto  RENÁTA KURUCOVÁ
3. miesto  MIROSLAVA JANČÁROVÁ

 

Výsledné tabuľky časov – HOBBY BEH a HLAVNÝ BEH

 

Reportáže našich reklamných partnerov z tohto podujatia nájdete tu: AHOJ TV a BTV.

 


Rok 2022


V Benefičnom behu za A(tra)ktívny Bardejov sa behalo na podporu dvoch zaujímavých projektov

Siedmy ročník Benefičného behu komunitnej nadácie opäť  zmobilizoval v nedeľu – 31. júla 2022 na Radničnom námestí bardejovskú komunitu v počte – 77 bežcov. Neboli to však iba Bardejovčania. Podporiť svojich priateľov – predkladateľov dvoch projektov prišli aj z iných častí Slovenska. Každý bežec svojím štartovným podporil jeden z dvoch projektov podľa vlastného výberu. Išlo o projekty:  projekt č. 01 – modrej farby –  ZBOROVSKÝ HRAD – OBNOVA A KULTÚRNE PODUJATIE 2022 (Združenie na záchranu Zborovského hradu), projekt č. 02 – žltej farby –  PREDŠKOLÁCI DO VODY! (Plavecká škôlka Bardejov o.z.).

Zaujímavú atmosféru, napokon v nedaždivom počasí,  obohatilo a spríjemnilo hudobné vystúpenie  Petra Vyslockého . Záverečnú časť charakterizovala tradičná tombola  vytvorená z darov od partnerov podujatia – fi. Hobby House Kobyly – Vladimír Kažimír, Topa sport – p.  Tomáš Jakubášek a Nábytok Trudon – Ing. Stanislav Šesták. Moderátorom podujatia bol pán Ján Čech.
Benefičný beh je vyvrcholením grantového programu A(tra)ktívny Bardejov a prvoradé na tomto podujatí je pre predkladateľov projektov získanie čo najväčšieho grantu pre svoj projekt. Celkový grant pozostáva zo štartovného (min. 12€/ bežec), sponzorského od sponzorov a daru od komunitnej nadácie v sume 10€/bežec, avšak maximálne 500€/projekt.

K úspechu celého grantového programu pomohli predovšetkým firemní partneri: spoločnosť BARDFARM, s.r.o. – Lekáreň U Sv. Egídia, ako generálny partner, a partneri Hobby House Kobyly, Anavek, s.r.o., Viera Korytková – Richelieu, Trudon nábytok, Hypermarket Tesco, Prima les, s.r.o., Topa sport, Lucas Art Production a mediálni partneri: Ponet press, Ahoj Bardejov, Bardejovská TV spoločnosť.

Dobrovoľníci: učitelia – časomerači z Gymnázia L.S. a I. ZŠ na Ul. Komenského, študenti a žiaci Gymnázia L.S. a I. ZŠ na ul. Komenského a deti ukrajinských odídencov.
Všetkým uvedeným subjektom a osobám veľmi pekne ďakujeme za skvelú spoluprácu a úspešným žiadateľom o grant komunitnej nadácie blahoželáme!

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PODPORENÝCH PROJEKTOV:

Projekt č. 01: HRAD ZBOROV – OBNOVA A KULTÚRNE PODUJATIE V ROKU 2022
Zborovský hrad ponúka veľkú príležitosť na vytvorenie oddychového a turistického miesta pre širokú verejnosť v Bardejovskom okrese. Združenie na záchranu Zborovského hradu chce skĺbiť opravu časti hradu za účelom vzniku bezpečného výletného miesta, a ponúknuť verejnosti kultúrny program na treťom historickom nádvorí hradu počas letných mesiacov pod názvom LETO NA HRADE.

Získaný grant: 2 380 €.

Projekt č. 02: PREDŠKOLÁCI DO VODY!

„Dieru na trhu“ v oblasti plávania s malými deťmi v Bardejove sa rozhodla „zaplatať“ Plavecká škôlka Bardejov o. z. Na plavárni na Vinbargu bude od septembra organizovať výučbu plávania detí predškolského veku hravou formou vo vode a súbežne vzdelávať rodičov detí v oblasti plávania a športu.

Získaný grant: 593 €.

VÍŤAZNÍ BEŽCI A BEŽKYNE V BEHU ZA A(TRA)KTÍVNY BARDEJOV 2022

Foto: Aurélia Burgerová

 

HLAVNÝ BEH – 6 km

Kategória MUŽI:

1. miesto  MATÚŠ NAGY
2. miesto PETER ŠOLTÝS
3. miesto  PETER GAJDÁR

 

 

Kategória ŽENY: 

1. miesto   PETRA ŠANULÁKOVÁ
2. miesto  LINDA HLAVINKOVÁ
3. miesto  MARÍNA VARHOĽÁKOVÁ

 

 

HOBBY BEH – 2 km

Kategória MUŽI: 

1. miesto MILOŠ MITAĽ
2. miesto  SAMUEL KURUC
3. miesto  PATRIK KANCA

 

 

 

 

 

Kategória ŽENY:

1. miesto  HELENA ŠIMCOVÁ
2. miesto  RENÁTA KURUCOVÁ
3. miesto  ALISA PODOLSKÁ

 

Výsledné tabuľky časov – HOBBY BEH a HLAVNÝ BEH

 

Projekt podporený nadáciou Charles S. Mott Foundation prostredníctvom programu Global Challenges Local Solutions pod vedením Akadémie pre rozvoj filantropie v Poľsku.


Rok 2021


Dobrovoľníctvo a komunitná spolupatričnosť v nedeľu na Radničnom námestí dominovali

V Benefičnom behu za A(tra)ktívny Bardejov sa behalo na podporu dvoch zaujímavých projektov

Benefičný beh komunitnej nadácie opäť – už po siedmy raz – zmobilizoval v nedeľu – 1. augusta 2021 na Radničnom námestí bardejovskú komunitu v počte – 93 bežcov. Neboli to však iba Bardejovčania. Podporiť svojich priateľov – predkladateľov dvoch projektov prišli aj z iných častí Slovenska. Každý bežec svojím štartovným podporil jeden z dvoch projektov, podľa vlastného výberu. Išlo o projekty:  projekt č. 01 – modrej farby –  ZBOROVSKÝ HRAD – OBNOVA A KULTÚRNE PODUJATIE 2021 (Združenie na záchranu Zborovského hradu), projekt č. 02 – žltej farby – BAŠTA MOBILITY (Združenie Different, o.z.).

Zaujímavú atmosféru, napokon v nedaždivom počasí,  obohatilo a spríjemnilo hudobné vystúpenie  speváčky a gitaristky Timey Jazudekovej a pesničkára Stana Géciho . Záverečnú časť charakterizovala tradičná tombola  vytvorená z darov od  partnerov podujatia – fi. Hobby House Kobyly – Vladimír Kažimír, Topa sport – p.  Tomáš Jakubášek a Nábytok Trudon – Ing. Stanislav Šesták. Uvedené aktivity moderoval pán Juraj Ščerbík.
Benefičný beh je vyvrcholením grantového programu A(tra)ktívny Bardejov a prvoradé na tomto podujatí je pre predkladateľov projektov získanie čo najväčšieho grantu pre svoj projekt. Celkový grant pozostáva zo štartovného (min. 12€/ bežec), sponzorského od sponzorov a daru od komunitnej nadácie v sume 10€/bežec, avšak maximálne 500€/ projekt.
Na základe týchto kritérií obdržali predkladatelia projektov od zástupcov Komunitnej nadácie Bardejov a generálneho partnera – spoločnosti BARDFARM, s.r.o. – Lekáreň U Sv. Egídia symbolické šeky.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PODPORENÝCH PROJEKTOV:

Projekt č. 01: HRAD ZBOROV – OBNOVA A KULTÚRNE PODUJATIE V ROKU 2021

Združenie na záchranu Zborovského hradu sa spolu s remeselníkmi a dobrovoľníkmi sústredí na obnovu polygonálnej bašty, jej atiky, výsledkom čoho bude bezpečný a suchý interiér pre návštevníkov hradu. V letných mesiacoch pre nich pripravia aj zaujímavý kultúrny program pod názvom Leto na hrade.
Získaný grant:  3 754 €.

 

Projekt č. 02: BAŠTA MOBILITY

Zvýšiť komfort a zlepšiť zázemie pre imobilných návštevníkov Bašty a cyklistov je cieľom projektu občianskeho združenia Different. Dosiahnuť  to chce dobudovaním toaliet pre imobilných a telesne postihnutých návštevníkov a osadením stojanov na bicykle pred Hrubou baštou. Sledujú tým aj dlhodobý zámer, aby sa Bašta stala centrom cyklisticky mobilných ľudí.
Získaný grant:  866 €.

 

VÍŤAZNÍ BEŽCI A BEŽKYNE V BEHU ZA A(TRA)KTÍVNY BARDEJOV 2021

HLAVNÝ BEH – 6 km

Kategória MUŽI:

1. miesto  JAKUB HERSTEK
2. miesto  MATÚŠ NAGY
3. miesto  PETER GAJDÁR

 

 

Kategória ŽENY:

1. miesto   ZUZANA GAJDOŠOVÁ
2. miesto  MIRKA PACHÚTOVÁ
3. miesto  MICHAELA KOSMAČOVÁ

 

 

HOBBY BEH – 2 km

Kategória MUŽI:

1. miesto  SAMUEL KURUC                               
2. miesto  TIMOTEJ RIMARČÍK
3. miesto  VLADIMÍR FRICKÝ

 

 

Kategória ŽENY:

1. miesto  JANA RIMARČÍKOVÁ
2. miesto  JITKA FECIĽÁKOVÁ
3. miesto  RENÁTA KURUCOVÁ

Foto: Aurélia Burgerová

 

Výsledné tabuľky časov – HOBBY BEH a HLAVNÝ BEH

K úspechu celého grantového programu pomohli predovšetkým firemní partneri:
spoločnosť BARDFARM, s.r.o. – Lekáreň U Sv. Egídia, ako generálny partner, a partneri Hobby House Kobyly, Anavek, s.r.o., Viera Korytková – Richelieu, Trudon nábytok, Hypermarket Tesco, Prima les, s.r.o., Topa sport, Lucas Art Production a mediálni partneri: Ponet press, Ahoj Bardejov, Bardejovská TV spoločnosť.

Dobrovoľníci: Mladí filantropi, učitelia – časomerači z Gymnázia L.S. a Súkromného gymnázia DSA Bardejov a členovia Združenia Different, o.z.
Všetkým uvedeným subjektom a osobám veľmi pekne ďakujeme za skvelú spoluprácu a úspešným žiadateľom o grant komunitnej nadácie blahoželáme!