Verejná zbierka

Ako Komunitná nadácia Bardejov sme od začiatkov našich Komunitných trhov spustili aj verejnú zbierku. Jej cieľom je predovšetkým podpora komunitných aktivít v našom meste a podpora aktívnych Bardejovčanov udeľovaním grantov prostredníctvom grantových programov nadácie. V roku 2023 k oblastiam podpory pribudla aj priama pomoc odídencom z Ukrajiny.

Verejná zbierka sa uskutočňuje formou predaja predmetov a zbieraním dobrovoľných príspevkov do stacionárnych pokladničiek v rámci našich aktivít na Radničnom námestí, Komunitných trhov a pod. až do konca roka 2023.

V roku 2022 sa nám vďaka Vám podarilo na podporu komunitných aktivít v našom meste vyzbierať 586,74 €.

Ďakujeme!