Verejná zbierka

Ako Komunitná nadácia Bardejov sme od začiatkov našich Komunitných trhov spustili aj verejnú zbierku. Jej cieľom je predovšetkým podpora komunitných aktivít v našom meste a podpora aktívnych Bardejovčanov udeľovaním grantov prostredníctvom grantových programov nadácie. V roku 2022 k oblastiam podpory pribudla aj priama pomoc odídencom z Ukrajiny.

Verejná zbierka sa uskutočňuje formou predaja predmetov a zbieraním dobrovoľných príspevkov do stacionárnych pokladničiek v rámci našich aktivít na Radničnom námestí, Komunitných trhov a pod.

V tomto roku sa nám vďaka Vám podarilo na humanitárnu pomoc pre vojnou postihnutú Ukrajinu v našom meste vyzbierať 1050 €.

Výnos sme použili na nákup zdravotníckych pomôcok pre ranených vo vojnovom konflikte, konkrétne sumu  1006,90 €.  Zvyšnú sumu predstavovali náklady na verejnú zbierku: 5€ – správny poplatok pri registrácii, 7,10 € poplatky banke a 31,40 € materiálne náklady,

Ďakujeme!


V roku 2023 sa nám vďaka Vám podarilo na podporu komunitných aktivít v našom meste vyzbierať 544,80€.

Výnos sme použili na podporu projektu neformálnej skupiny v grantovom programe Mladí filantropi 2023 s názvom Deň komplimentov v sume 89,30€. Zvyšnú sumu 450,50€ sme použili na priamu pomoc odídencom z Ukrajiny. Náklady na verejnú zbierku predstavovali 5€ – správny poplatok pri registrácii.

Ďakujeme!

 


V roku 2022 sa nám vďaka Vám podarilo na podporu komunitných aktivít v našom meste vyzbierať 669,24€.

Výnos sme použili na podporu odídencov z Ukrajiny – podporený projekt na nákup potravín, hygienických potrieb a integráciu odídencov v sume 586,74€. Zvyšná suma bola použitá na podporu projektu neformálnej skupiny v grantovom programe Mladí filantropi 2023 s názvom Deň komplimentov v sume 66,50€. Náklady na verejnú zbierku predstavovali 16€ z toho 11€ poplatky banke a 5€ správny poplatok pri registrácii.

Ďakujeme!