Podporené projekty

Projekty podporené v roku 2024

Program DETI A MLÁDEŽ

Projekt č. 1/1/2024 DaM
Názov:  KALEIDO DESIGNER 2024                                                                                            Žiadateľ: OZ KALEIDO

KALEIDO DESIGNERS 2024 je druhý ročník letnej školy dizajnu pre deti vo veku 10-15 rokov. Ročník je zameraný na dizajn verejného priestoru. Deti pod vedením profesionálnych dizajnérov a pedagógov navrhujú jednotlivé média vizuálnej komunikácie od loga mesta Bardejov, cez branding, manuál, a tvorivo hľadajú riešenia na odstránenie vizuálneho znečistenia konkrétnych mestských častí.

Projekt č. 2/1/2024 DaM
Názov: Tvorivé dielne a bezpečný priestor pre deti
Žiadateľ: Different – občianske združenie

Bašta – kultúrno-komunitné centrum naďalej rozširuje možnosti aktívneho trávenia voľného času pre deti. Týmto projektom sa zameriavajú na rozvoj tvorivého myslenia a kreativity prostredníctvom pravidelných tvorivých dielni a rozšírením zabehnutých piatkových herničiek o prvky na podporu hrubej motoriky detí.

Projekt č. 3/1/2024 DaM
Názov: Stretká s deťmi z osady
Žiadateľ: Akčná trojka

Cieľom projektu je dať deťom a mladým z vylúčenej rómskej komunity príležitosť zažiť to, čo je pre ich rovesníkov z majority samozrejmosťou.
Rozvíjať v nich talenty, ktoré v sebe majú, ale kvôli horším životným podmienkam nedokážu svoj potenciál využiť. Postupne by sme chceli prepojiť deti z rómskej komunity s deťmi z majority

Projekt č. 4/1/2024 DaM
Názov: Tvorivý priestor pre deti
Žiadateľ: Iniciatíva obyvateľov z Bardejovskej Novej Vsi

Cieľom projektu je, aby sa deti z Bardejovskej Novej Vsi (ale aj iné z okolia) mali možnosť hrať a stretávať so svojimi rovesníkmi aj počas chladnejších mesiacov. Cieľom je, aby centrum sociálnych služieb slúžilo aj pre deti, tak ako to stanovuje §56 zákona č. 448/2008.

Projekt č.5/1/2024 DaM
Názov: Plavecká gramotnosť v predškolskom veku
Žiadateľ: Priatelia MŠ v Bardejovskej Novej Vsi

Hlavným cieľom projektu je prebudiť v deťoch radosť z nového druhu športovania, hravou a nenásilnou formou umožniť
deťom získať základy plaveckej gramotnosti, nenásilným spôsobom viesť k otužovaniu vodou , predchádzať obezite a viesť k správnemu držaniu tela, motivovať deti k samostatnému pohybovému prejavu vo vode ,minimalizovať nedôveru a strach z vody ,podporovať radostné pocity z úspešnosti ,vytvárať sociálny kontakt vo vodnom prostredí vzájomnou
interakciou, kompenzovať psychické napätie u detí.

Projekt č. 6/1/2024 DaM
Názov: Podpora aktívneho športovania deti a mladých
Žiadateľ: Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bardejov

Projekt sa zameriava na podporu možnosti športovať pre deti a mladých a na budovanie zdravého kolektívu v rámci  florbalových krúžkov. Vďaka projektu chce združenie poskytnúť týmto mladým ešte lepšiu možnosť trénovať, športovať a rozvíjať svoj talent aj bez potreby kúpy vlastnej výstroje a techniky. Tým sa snažia podporovať aj mladých zo sociálne slabšieho prostredia. Rovnako im ale chce združenie poskytnúť aj možnosť prehĺbenia vzťahov, vytvorenie dobrého kolektívu fungujúceho aj mimo ihriska teambuildingovými akciami.

Projekt č. 7/1/2024 DaM
Názov: Demokratické rozhľady
Žiadateľ: Školský parlament pri Gymnáziu L. Stockela

Cieľom projektu je vytvoriť bezpečné prostredie v podobe demokratickej triedy(vonkajšie paletové sedenie a vnútorná úprava triedy), ktoré by sa využívalo v teplom počasí, bolo by vhodné na diskusie, prednášky, rôzne aktivity, reflexie, edukáciu zamerané na upevňovanie demokratic. povedomia mladých ľudí, toleranciu a reflektovanie aktuálneho spoločenského diania a efektívne trávenie voľného času.7

Projekt č. 8/1/2024 DaM
Názov: VIZIE PRE BARDEJOV
Žiadateľ: Bardejovízie

Zámerom projektu je usporiadanie konferencie pre mladých občanov Bardejova, na ktorej budú prezentované predstavy rečníkov o možnej budúcnosti Bardejova v rôznych oblastiach.
Rečníci budú z radov odborníkov, aktívnych občanov a mládeže. Prezentácie budú z rôznych oblastí života mesta. Napríklad, kultúra, doprava, vzdelanie a podobne.

Projekt č. 9/1/2024 DaM
Názov:  Podpora Klubu mladých hasičov Bardejov
Žiadateľ: Divadlo EXODUS

Projekt nadväzuje na podujatie podporené KNBJ v roku 2022, Mihaľovský plamienok. Podujatie bolo úspešné a podnietilo vznik Klubu mladých hasičov a spoluprácu OZ Bardejov Mihaľov s členmi mestskej organizácie dobrovoľných hasičov DHZ-O. Športovcov okrem výsledkov reprezentujú aj dresy, v ktorých súťažia, a dobrovoľní hasiči DHZ-O majú svoje, unikátne dresy. Cieľom je aby aj mládež reprezentovala Bardejov v nadchádzajúcich súťažiach KMH v rovnakých farbách, čo posilní spolupatričnosť družstva a zjednotí tímy dospelých aj mladých dobrovoľných hasičov v Bardejove.

Program ČISTÝ BARDEJOV

Projekt č. 1/1/2024ČB
Názov: Medový festival Bardejovského medu
Žiadateľ: Bardejovský med

Medový festival je podujatie, ktorého cieľom je vtiahnuť mesto Bardejov na jeden deň do sveta včiel. Cieľom je vytvoriť jedinečný priestor, kde by mal každý možnosť dozvedieť sa viac o význame a dôležitosti včiel pre náš život, naučiť sa oceniť ich prácu, pochopiť výzvy pred ktorými stoja a pomôcť pri ich ochrane. Prečo je to dôležité? Pretože kde sú včely, tam je život, a tam kde nie sú…tam čoskoro nebudeme ani my.

Projekt č. 2/1/2024 ČB
Názov: Dávame význam miestam
Žiadateľ: Iniciatíva obyvateľov z Bardejovskej Novej Vsi

Cieľom projektu je dať význam priestoru, ktorý nedávno vznikol v Bardejovskej Novej Vsi(ul. Nová), no obyvatelia sa na mieste nezdržujú, keďže mu chýba nejaký zmysel, prečo by miesto navštívili. Veríme, že na danom mieste by mal pribudnúť bod z miestnych dejín, ktorý dá podnet na to, aby sa okoloidúci pristavili a využili priestor, ktorý vznikol. Zároveň by toto miesto nabralo edukatívny rozmer(napr. miesto návštev škôl/škôlok, miesto na konanie diskusných besied). Priestor vznikol v blízkosti cintorína, preto si tento priestor vyžaduje vhodné využite(nie je vhodné na diskotéky atď).

Projekt č. 3/1/2024 ČB
Názov: Záhradka u skautov
Žiadateľ: Slovenský skauting, 43. zbor prof. Hlaváča Dlhá Lúka

Vytváranie projektu o hydroponickej záhradke je inovatívny spôsob, ako objavovať nové metódy pestovania rastlín bez pôdy. Je to ekologicky šetrný a efektívny spôsob pestovania plodín. Umožní to využívať priestor efektívnejšie a dosiahnuť lepšie výsledky v pestovaní. Napísať projekt o hydroponickej záhradke sa nám zdalo príjemné a zaujímavé, pretože sme sa tešili na výzvu objaviť nové techniky a možnosti v oblasti záhradníctva.

Projekt č. 4/1/2024 ČB
Názov: Zefektívnenie recyklačného procesu v MŠ
Žiadateľ: Priatelia MŠ v Bardejovskej Novej Vsi

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť efektivitu triedenia odpadu s cieľom minimalizovať znehodnotenie už vytriedeného materiálu a snaha o zachovanie úsilia, ktoré naše deti vložili do tohto procesu. V kontexte environmentálnej udržateľnosti je dôležité chápať, že správne triedenie odpadu je prvým krokom k jeho spracovaniu a opätovnému použitiu. Ďalším cieľom projektu je vzdelávať a informovať nielen deti, ale aj širokú verejnosť o dôležitosti separácie odpadu a jej dopade na životné prostredie. Tento úmysel je kľúčový vzhľadom na zvyšujúcu sa potrebu ochrany prírody a udržateľného rozvoja.

Projekt č. 5/1/2024 ČB
Názov: Športom k skvalitneniu životného prostredia Bardejovskej Zábavy
Žiadateľ: Mladé rodiny z Bardejovskej Zábavy

Zámerom je skvalitniť priestor už zabehnutého multifunkčného ihriska. Osadením lavičiek, smetného koša a vysadením okrasných stromčekov .  Cieľom je zvýšiť komfort nielen pre deti, ale aj ostatné vekové kategórie.

Projekt č. 6/1/2024ČB
Názov: Spoločné aktivity komunity pri zveľaďovaní verejného priestranstva
Žiadateľ: MARIRAM

Projekt je určený pre majoritnú komunitu žijúcu na Poštárke. Vďaka verejnoprospešným aktivitám komunity vzniká pozitívny dopad na kvalitu života v tejto mestskej časti Bardejova.
Do projektu budú zapojení obyvatelia danej lokality.. 

Program SENIORI

Projekt č. 1/2024 Se
Názov: Umenie seniorom
Žiadateľ: Umenie pre všetkých

Projekt prináša seniorom možnosť vyskúšať si nové a neštandardné výtvarné techniky. Pod vedením skúsenejších si vytvoria vlastné umelecké diela.

Program ATRAKTÍVNY BARDEJOV

Projekt č. 1/2024 AB
Názov: Leto na Hrade Zborov 2024
Žiadateľ: Združenie na záchranu Zborovského hradu

Hrad Zborov ponúka veľkú príležitosť na vytvorenie oddychového a turistického miesta pre širokú verejnosť v Bardejovskom okrese. Združenie na záchranu Zborovského hradu chce skĺbiť opravu časti hradu za účelom vzniku bezpečného výletného miesta a ponúknuť verejnosti kultúrny program na treťom historickom nádvorí hradu počas letných mesiacov pod názvom LETO NA HRADE 2024.

Projekt č. 2/2024 AB
Názov: FitCrew
Žiadateľ: Lívia Marková

Projekt FitCrew v Bardejove motivuje obyvateľov k aktívnemu životnému štýlu prostredníctvom štyroch komunitných tréningov na rôznych športových lokalitách. Plánujeme spolupracovať so štyrmi miestnymi partnermi, ktorí poskytnú bonusy pre účastníkov, a každý tréning bude zahŕňať predstavenie zdravých receptov s ochutnávkou. Cieľom je nielen podporiť fyzickú aktivitu, ale aj integrovať lokálnych partnerov a poskytnúť účastníkom komplexný prístup k zdraviu a pohode.

Projekt č. 3/2024 AB
Názov: Líščia športová záhrada
Žiadateľ: PANTELIŠ

Projekt Líščia športová záhrada sa zameriava na vytvorenie kvalitnejšieho športoviska zameraného na zimné korčuľovanie a ďalšie športové aktivity počas roka. Projekt zahrňuje skrášlenie a zlepšenie existujúcich a vytvorenie nových podmienok pre športové aktivity širokej škály návštevníkov všetkých vekových kategórií a zlepšil zdravie a pohodu miestnej komunity. Súčasťou projektu je aj príprava podujatí, ktoré sa budú organizovať v priebehu leta a jesene pre deti.

Projekt č. 4/2024 AB
Názov: Cylinder – divadelná detektívka
Žiadateľ: Bardejovské divadlo

Ľudia majú radi detektívky a takisto humor. Čo je však obľúbené menej je súčasná slovenská literatúra. Pritom sa v nej nachádzajú takí autori a diela, ktoré si pozornosť zaslúžia a vedeli by si získať aj priazeň. Bardejovské divadlo preto ako ďalšiu hru pre bardejovské publikum vybralo dielo, ktoré pobaví a zároveň priblíži slovenského literárneho vedca, experta na detektívny žáner a autora – Tomáša Horvátha a jeho hru Cylinder. Bardejovské divadlo svojimi inscenáciami prepája komunitu ochotníckych divadelníkov a napĺňa potrebu verejnosti získavať nové voľnočasové zážitky, ktoré inšpirujú.

Program RÝCHLE GRANTY

Projekt č. 1/2024 PRG
Názov: Milá Emília!
Žiadateľ: Spoločnosť Bélu Kélera

Zámerom projektu je transkripcia a slovenský preklad 83 nemecky písaných rukopisov listov bardejovského rodáka – hudobného skladateľa a dirigenta Bélu Kélera, ktoré písal svojej sestre Emílii Vandrákovej do Prešova. Cieľom projektu bude knižne vydaná publikácia, ktorá bude obsahovať 83 do slovenčiny preložených dopisov z obdobia posledných dvanástich rokov Kélerovho života, tzn. 1870-1882.Rozsah korešpondencie a jej výpovedná hodnota je v rámci dnešného Slovenska unikátna a v danom odbore nemá obdobu.

Projekt č. 2/2024 PRG
Názov: Odhodlaní Stöckelovci za novými skúsenosťami
Žiadateľ: Odhodlaní Stöckelovci

Cieľom projektu je nachádzať spôsoby ako sa čo najviac občiansky angažovať v našom okolí. Využívať možnosť zúčastňovať sa rôznych modelových parlamentov a udalostí, ktoré nám dajú bohaté skúsenosti k teórii, ktorú sa naučia deti v škole. Zámerom je lepšie porozumieť všetkému, čo sa deje a o čom sa rozhoduje okolo nás a kriticky k tomu vedieť zaujať postoj. Získané vedomosti je potrebné ďalej šíriť prostredníctvom prezentácii a prednášok, aby si všetci uvedomovali čo sa okolo nás deje a ako prebieha napríklad legislatívny proces.

Program MLADÍ FILANTROPI

Projekt č. 1/2024 MF
Názov: Návrat ku koreňom
Žiadateľ: Krúžok ľudového tanca, spevu a hudby 

Zámerom projektu je aktivizovať mladých v našom okolí, rozvíjať medzigeneračné putá a vrátiť folklór do povedomia širšej komunity ľudí. Tradície a zvyky, kultúrne dedičstvo, ktoré nám naši predkovia zanechali sú naším najväčším pokladom, sú tak vzácne, že nemôžeme dovoliť aby upadli do zabudnutia. Cieľom je priviesť hlavne mladú generáciu k ľudovému umeniu, rozvíjať ich tvorivosť, kreativitu, nápaditosť a talenty.

Projekt č. 2/2024 MF
Názov: EURÓPSKE PIATKY
Žiadateľ: Mladý Bardejov

Formou tohto projektu je priniesť kúsok EU do Bardejova.
Každý májový piatok sa prinesie menší event, ktorý nielen obohatí program v Bardejove ale bude mať za úlohu aj zvýšiť povedomie a dôležitosť o Európskej Únii.

 

Projekt č. 3/2024 MF
Názov: Po stopách bardejovského holokaustu
Žiadateľ: Mladí Stockelovci po stopách holokaustu

Cieľom projektu je prispieť k edukácii mladých ľudí, udalosťou akou bol holokaust nastaviť reflexiu dnešnej spoločnosti. je dôležité prispieť k rozvíjaniu, upevňovaniu a formovaniu demokratických, občianskych postojov,
podporiť šírenie princípov vzájomného rešpektu s dôrazom na multikulturalizmus. Nemenej dôležité je hovoriť o nebezpečenstvách patologických prejavov ako sú antisemitizmus, xenofóbia, rasizmus, nacionalizmus, ktoré môžu mať vážne dôsledky pre život v spoločnosti. Popritom zachovať židovské kultúrne dedičstvo v Bardejove a spomienky na komunitu.

Projekt č. 4/2024 MF
Názov: Škovránok-psychologická dráma
Žiadateľ: Bardejovské divadlo

Podpora kultúry v Bardejove. Pritiahnutie mládeže k umeniu formou ochotníckej práce v Bardejovskom divadle. Budovanie kolektívu dobrovoľníkov Bardejovského divadla, zmysluplné trávenie voľného času. Formou divadla poukázanie na aktuálne problémy v spoločnosti, ako aj v rodinách.

Program Špeciálne podporené granty

Projekt č.1/1/2024
Názov: Mladé talenty ako inšpirácia
Žiadateľ: Súkromná základná umelecká škola, Pod Vinbargom 1, Bardejov

V súčasnosti sa na SZUŠ Pod Vinbargom podarilo vychovať veľmi kvalitné hudobné trio stredoškolských študentiek (spev – gitara, basgitara a bicie). Ich hudobné vystúpenia v škole a na verejnosti sa stretávajú s veľkým pozitívnym ohlasom.
Túto nie tak častú situáciu chce vedenie školy využiť na inšpiráciu pre deti a mladých ľudí, ktorí majú hudobný talent, ale nemajú informácie a podnety, ako a kde ho môžu rozvíjať pod odborným vedením. Týmto projektom chcú toto úspešné a na verejnosti populárne Trio zachytiť zvukovo aj vizuálne (CD nosič a Youtube) a propagovať ho medzi širokou verejnosťou.

Projekty podporené v roku 2023

Program DETI A MLÁDEŽ

Projekt č. 1/1/2023 DaM Názov: Kaleido designers – letná škola dizajnu
Žiadateľ: OZ Kaleido

Letná škola dizajnu Kaleido Designers bol týždňový vzdelávací program v oblasti dizajnu zameraný na rozvoj vizuálnej gramotnosti pre deti vo veku 10-15 rokov. Deti sa pod vedením odborníkov zoznámili so základmi typografie, ilustrácie, logo dizajnu, poster dizajnu, UX dizajnu, obalového dizajnu a výstavnej architektúry prostredníctvom rôznych metód vzdelávania, zábavno-vzdelávacích hier, tvorivých cvičení, prednášok, diskusií, úloh a experimentov.

Projekt č. 2/1/2023 DaM
Názov: „Tvoríme spolu“ – kreatívne dielne pre rodičov s deťmi
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení Kataríny G. K.

Kreatívne stretnutia sme organizovali, aby deti a dospelí mali možnosť zapojiť sa do aktivít spoločne. Takýchto aktivít je v meste nedostatok. Väčšinou ide o tvorivé dielne len pre deti, kde je rodič iba v roli sprievodcu či pomocníka. Účastníci si zažili plnohodnotnú tvorbu, ktorá bola motivujúca a zbližujúca všetky generácie.

Projekt č. 3/1/2023 DaM
Názov: TZUNAMI pre deti
Žiadateľ: Plavecká škôlka Bardejov

TZUNAMI pre deti bola aktivita priamo na deň detí určená nie len pre deti. Súťažno-nesúťažnou formou tento vodný deň nazbierali kopec nových zážitkov a zábavy všetky generácie. Aj neplavci sa naučili plávať a spoznali čaro pohybu vo vode.

Projekt č. 4/1/2023 DaM
Názov: Skauting – sny končia tam kde začínajú zážitky
Žiadateľ: 43.zbor prof.Hlaváča Dlhá Lúka

Šport, hry v teréne, stavanie tábora, spievanie pri ohni či dobrá partia pomáhajú pri napĺňaní poslania skautingu. Sú motivačným a výchovným prostriedkom, ktorý vedie k cieľu. A tým cieľom je rozvinúť potenciál mladého človeka, ukázať mu hlbšie hodnoty a vychovať z neho dobrého občana.

Projekt č. 5/1/2023 DaM
Názov: Stöckelovský športový teambuilding- deň prvákov
Žiadateľ: Neformálna skupina v z. Patrícia J.

Projekt podporili študentov, aby participovali na športových aktivitách aj pomimo hodín telesnej výchovy. Dosiahli sme to športovými dňami, pre veľkú obľubu a záujem sme zorganizovali rovno tri. Všetky aktivity podporili vzájomné vzťahy a vzťah k pohybu.

Program ČISTÝ BARDEJOV

Projekt č. 1/1/2023 ČB
Názov: Ovocná materská škôlka na ul. Nábrežná – Reštart I.
Žiadateľ: Slovenský zväz záhradkárov

Projekt nadväzuje na  tzv. „poľsko – slovenský genofondový sad ovocných drevín“, ktorý Slovenský zväz záhradkárov začal budovať v areáli materskej škôlky už v roku 2011. Cieľom bolo zachovať staré, pôvodné odrody ovocných drevín pre budúce generácie. Pri ich výsadbe bol uplatnený princíp „čo strom, to iná odroda“, preto má každý strom v sade svoje výnimočné postavenie. Realizáciou projektu a nového informačno – popisného systému v ovocnom sade má za cieľ vo verejnosti viac akcentovať význam  kultúrneho dedičstva pôvodných ovocných drevín. 

Projekt č. 2/1/2023 ČB
Názov: Za krajší Vinbarg 1.kolo
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení Ivana B.

Vďaka realizácii projektu sa podarila výstavba okrasnej záhrady v areáli materskej školy a vytvorenie vyvýšených záhonov na pestovanie byliniek s deťmi. Vytvorením záhonov a pravidelnou starostlivosťou o rastliny deti získali novú pracovnú zručnosť a zároveň aj poznatky o účinkoch a úžitku byliniek.

Projekt č. 3/1/2023 ČB
Názov: Komunitná spolupráca pre skvalitnenie verejného priestranstva
Žiadateľ: Neformálna skupina v z. Diana P.

Komunita obyvateľov Pod Šibeňou horou týmto projektom zveľadila priestor, ktorý slúži pre verejnosť. Úpravou lavičiek a sietí na komunitnom ihrisku a osadením lavičiek pri Cyrilometodskom kríži sa zároveň aj zvýšila aktraktivita často navštevovaného verejné priestranstva. Vďaka úsiliu a spoločnému času strávenému pri vykonávaniu verejnoprospešných aktivít sa v komunite zároveň posilnili aj vzájomné vzťahy.

Projekt č. 4/1/2023 ČB
Názov: Komunitné aktivity pri zveľaďovaní verejného priestranstva
Žiadateľ: MARIRAM

Cieľom tohto projektu bolo zveľadenie verejného priestranstva detského ihriska pre komunitu žijúcu v rodinných domoch v mestskej časti  Poštárka v Bardejove. Posilnenie komunitného života obyvateľov danej lokality (deti, rodiny, obyvateľov mestskej časti) prostredníctvom upraveného a zveľadeného verejného priestranstva.

Projekt č. 5/1/2023 ČB
Názov: Park pre každého
Žiadateľ: Náš Bardejov

Cieľom projektu bolo zveľadenie a zatraktívnenie verejného priestranstva v areáli Kláštorného parku, spojené s vytvorením oddychovej zóny. V priestranstve boli vysadené nové rastliny, kríky a osadená netradičná lavička.

Program SENIORI

Projekt č. 1/2023 Se
Názov: Komunitný život na priadkach
Žiadateľ: Fričkovský jadlovčák

Projekt bol zameraný na jedinečnú vizualizáciu života v minulosti na tzv. priadkach, pri ktorých sa pracovalo, priadlo, tkalo, spievalo a zabávalo. Spoločnými aktivitami prepájal aktívnych seniorov, ktorí verejnosti predvádzali jednotlivé remeslá.

Projekt č. 2/2023 Se
Názov: Aktívnou chôdzou ku zdraviu
Žiadateľ: Neformálna skupina v z. Katarína G. K.

Obsahom projektu boli lekcie pre seniorov, na ktorých sa dozvedeli o správnej chôdzi s paličkami (tzv. „nordic walking“), technikách chôdze, správnej rozcvičke, pravidlách pri tréningu, ktoré následne pravidelne skúšali v praxi, aby posilnili svoj zdravý životný štýl a boli inšpiráciou pre ostatných.

Projekt č. 3/2023 Se
Názov: Mestská petangová súťaž seniorov a prijímateľov sociálnych služieb v Bardejove
Žiadateľ: Centrum sociálnych služieb

Hlavným cieľom projektu bolo po pandemickom období umožniť našim seniorom zlepšiť zdravotný stav, eliminovať sociálnu izoláciu a aktivizovať seniorov k zdravému životnému štýlu, ktorý je veľmi potrebný pre život každého z nás. 

Program ATRAKTÍVNY BARDEJOV

Projekt č. 1/2023 AB
NázovLeto na Hrade Zborov 2023
Žiadateľ: Združenie na záchranu Zborovského hradu

Týmto projektom sa podarilo skĺbiť opravu ďalšej časti hradu a ponúknuť verejnosti  kultúrny program na treťom historickom nádvorí hradu počas letných mesiacov pod názvom “LETO NA HRADE ZBOROV  2023 ” k 14.výročiu obnovy hradu.

Projekt č. 2/2023 AB
Názov: Spoločne za aktívnu mládež
Žiadateľ: HBC Knights Bardejov

Vďaka projektu sa podarilo zorganizovať športový kemp a ďalšie aktivity, ktoré pritiahli nových členov. Spoločne vytvorili peknú športovú komunitu, kde sa okrem súťaženia upevnili aj vzťahy medzi rodičmi, trénermi, hráčmi a deťmi navzájom.  

Projekt č. 3/2023 AB
Názov: Líščí kútik oddychovo-náučný altánok
Žiadateľ: OZ Panteliš

Hlavným cieľom projektu bolo vybudovať nové verejné miesto stavbou altánku.  Tento nový verejný priestor slúži ako oddychovo-náučný altánok , prispieva k spoločenskej aj turistickej hodnote obce. Ako pridruženú aktivitu sa realizátorom podarilo začiatkom zimy vytvoriť aj verejné klzisko.

Projekt č. 4/2023 AB
Názov: Večera u richtára
Žiadateľ: Bardejovské divadlo

Projektom sa podarilo prispieť k rozvoju turizmu vytvorením zážitkovej historickej hry. Netradičným spôsobom spoločnej večere hercov a divákov sa účastníci stali súčasťou historických udalostí, ktoré sa kedysi diali “u richtára”. Podujatie vytvorilo nezabudnuteľný zážitok návratu v čase, ktorý vzbudil záujem.

Projekty podporené v roku 2022

Program DETI A MLÁDEŽ

Projekt č.1/1/2022
Názov: Mihaľovský plamienok
Žiadateľ: Neformálna skupina v z. Iveta Ž.

Aktivizovať deti a mládež vo veku 8-15 rokov k dobrovoľníctvu a vytvoriť podmienky pre ich zdravý rast a vývoj so zmyslom k ochrane zdravia, prírody a majetku sa rozhodla realizovať neformálna skupina v z. Ivety Ždiľovej. Projektom sa obnovila tradícia dobrovoľných hasičov na Mihaľove cez vytvorenie družstva mladých dobrovoľných hasičov. Do projektu sa zapojilo DZH BJ a rodičov detí na Mihaľove. Pomocnú ruku podalo aj miestne OZ Bardejov-Mihaľov.

Projekt č.2/1/2022

Názov: Tradíciami bližšie k sebe
Žiadateľ: Neformálna skupina v z. Eva A.

Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie medzigeneračného prepojenia medzi mladými ľuďmi – žiakmi školy Gymnázia L. Stoeckela a seniormi umiestnenými v sociálnom a ošetrovateľskom zariadení In Vita v Zborove. Je dôležité rozvíjať a upevňovať intersociálne, komunikačné, organizačné i umelecké zručnosti a spôsobilosti vedúce k prosociálnemu správaniu a konaniu. Týmto im dávame najavo, že sme na starkých nezabudli a neostali na okraji záujmu.

Projekt č.3/1/2022
Názov: TV_GLS_Multimédium
Žiadateľ: Neformálna skupina v z. Richard V.

K občianskemu aktivizmu mladých ľudí, ktorý vedie k posilneniu ich demokratického a právneho vedomia i zdravého patriotizmu sa rozhodla prispieť neformálna skupina v z. Richarda Vasilegu.
Prostredníctvom aktivít realizovaných žiakmi v záujmovom útvare Školská televízia TV GLS, ktorými podporili aktívne trávenie voľného času vyplneného vhodnými mimoškolskými aktivitami. Vytvorili tak študentom možnosť pre realizáciu aktivít v rámci dobrovoľníctva nielen v škole, ale aj v meste Bardejov. Nadobudnutými spôsobilosťami žiakov prispeli k zvýšeniu možnosti ich uplatnenia v živote a na trhu práce. Multimediálny a interkultúrny rozmer projektu prispel nielen k propagácii školy, ale aj nášho mesta.

Program ČISTÝ BARDEJOV

Projekt č.1/1/2022
Názov: Revitalizácia detského ihriska na ul. Pod Šibeňou horou
Žiadateľ: Neformálna skupina v z. Ing. Marek H.

Cieľom tohto projektu bola revitalizácia verejného priestranstva v podobe vybudovania detského ihriska Pod Šibeňou horou, ktoré už javilo známky opotrebenia hracích prvkov. Prostredníctvom toho sa zvýšil komfort a bezpečnosť pri využívaní ihriska a zakúpila sa ďalšia lavička pre rodičov, ktorí ho navštevujú spolu s ich ratolesťami.

Projekt č.2/1/2022
Názov: Dostaňme odpad z hláv
Žiadateľ: Neformálna skupina v z. Denisa P.

Projekt s názvom Dostaňme odpad z hláv za pomoci kritického myslenia upriamil pozornosť mladých ľudí na dôležitosť environmentálnej výchovy v procese vzdelávania a viedol ich k trvalo udržateľnému rozvoju našej spoločnosti, k úcte i ochrane životného prostredia. Aktívny prístup k eko-témam, nielen myslieť bezodpadovo, ale aj konať je veľmi dôležitý pre mladých ľudí, ktorí raz budú tvoriť našu budúcnosť aby pochopili, že ekológia a aktivizácia sa stali nevyhnutnou súčasťou našich dní.
Zaujímavým podaním jednotlivých tém, cez reflexiu sa upevnilo formovanie pozitívnych postojov, ktoré budú viesť k uvedomeniu si zodpovednosti za našu budúcnosť.

Projekt č.3/1/2022
Názov: Zútulnenie nádvoria pred Baštou
Žiadateľ: Different – o.z.

Projektom s názvom Zútulnenie nádvoria pre Baštou občianske združenie Different prispelo k zveľadeniu priestoru pred Baštou, ktorý je prístupný pre verejnosť. Inštaláciou ďalších živých kvetov a rastlín v prenosných kvetináčoch, vrátane solárneho osvetlenia a pieskoviska pre deti, to všetko prispelo k skrášleniu a spríjemneniu prostredia na nádvorí. Baštu – kultúrno-komunitné centrum navštevuje aj veľa mladých rodín s deťmi a práve pre nich došlo k vytvoreniu viacerých možností trávenia aktívneho voľného času aj v exteriéri Bašty.

Projekt č.4/1/2022
Názov: Zastávka v čase
Žiadateľ: Neformálna skupina v z. Jakub B.

Každá časť mesta má svoje dejiny, ktoré sú zatienené dejinami historického centra. Cieľom tohto projektu bolo zlepšenie prostredia zastávok MHD v Bardejove a posilnenie vzťahu obyvateľov mesta k okrajovým častiam v perspektíve vnímania prostredia v kontexte dejín. Zároveň mal za úlohu zvýšiť hrdosť obyvateľov na lokalitu, v ktorej žijú. V rámci projektu sa nainštalovali veľkoplošné historické fotografie na vybrané zastávky v meste.

Program SENIORI

Projekt č.1/2022 – vrátený grant

Projekt č.2/2022
Názov: Mestská petangová súťaž pre seniorov
Žiadateľ: Centrum sociálnych služieb

Hlavnou motiváciou pre zorganizovanie tejto športovej udalosti bolo eliminovať sociálnu izoláciu medzi seniormi, obnoviť a podporovať duševnú a fyzickú rovnováhu v ich živote. Udržiavanie a budovanie vzťahov s druhým človekom patrí k základným prejavom citových väzieb každého človeka. Hlavným cieľom predpokladaného projektu bola Mestská petangová súťaž pre seniorov zo sociálnych zariadení na území aj mimo Bardejova.

Projekt č.3/2022
Názov: Rovesníci – sila spolupatričnosti
Žiadateľ: Jednota dôchodcov Slovenska – základná organizácia Smilno

Obnova a udržanie spoločenského kontaktu, prirodzený ľudský medzigeneračný aj generačný dialóg, ktorý sa počas pandémie zo života akosi vytratil, posilňovanie a rozvoj kognitívnych a psychosociálnych zručností, to všetko bolo cieľom projektu s názvom Rovesníci – sila
spolupatričnosti. Dôraz sa kládol aj na podporu fyzického a duševného zdravia skupiny, ktorá má k sebe blízko názorovo aj hodnotovo v naplnení, rešpektovaní pri vzájomnej pomoci v jeseni života seniorov.

Program ATRAKTÍVNY BARDEJOV

Projekt č.1/2022
Názov: Hrad Zborov – obnova a kultúrne podujatie v roku 2022
Žiadateľ: Združenie na záchranu Zborovského hradu

Zborovský hrad ponúka veľkú príležitosť na vytvorenie oddychového a turistického miesta pre širokú verejnosť v Bardejovskom okrese. Projekt sa snažil skĺbiť opravu časti hradu za účelom vzniku bezpečného výletného miesta, a ponúknuť verejnosti kultúrny program na treťom historickom nádvorí hradu počas letných mesiacov “LETO NA HRADE” podľa zdravotnej situácie v regióne. V projekte sa združenie sústredilo taktiež na pokračovanie rekonštrukčných prác.

Projekt č.2/2022
Názov: Predškoláci do vody!
Žiadateľ: Plavecká škôlka Bardejov o.z.

Svoje praktické skúsenosti a zručnosti v súvislosti s plávaním detí v predškolskom veku sa rozhodlo uviesť do praxe priamo u nás v meste občianske združenie Plavecká škôlka. Zároveň túto nádhernú aktivitu plnú smiechu a radosti z vody, ktorá vytvára veľa pekných zážitkov, povýšilo na súbežné vzdelávanie rodičov.

Tento projekt tak prispel k vytvoreniu komunitnej skupinu ľudí, ktorí sa zaujímajú o šport – konkrétne plávanie, podmienok pre zlepšenie ich zdravia a rozvoja ľudí, ktorí majú záujem robiť niečo inak a hlavne učiť sa.

Program RÝCHLE GRANTY - DOBRÍ SUSEDIA

Projekt č. 1/2022 PRG-DS
Názov: Slovenčina pre Ukrajincov
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení Peter E.

Hlavným cieľom projektu bola pomoc Ukrajincom, ktorí sa výučbou slovenského jazyka dokážu ľahšie adaptovať v našom meste (pracovné prostredie, spoločenské postavenie, komunikácia s úradmi, inštitúciami, miestnymi obyvateľmi, získanie sebadôvery, vnútornej istoty …).

Projekt č. 2/2022 PRG-DS
Názov: Spoločná pomoc pre vojnových utečencov
Žiadateľ: OZ Dobrá MyšLienka

Hlavným cieľom projektu bola potravinová a materiálna pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny, ktorí sa usadili v našom regióne. Usporiadaním potravinových a materiálnych zbierok, oslovovaním potenciálnych sponzorov a vytvorením trvalejšieho jedného zberného a výdajného miesta pomoci sme pomohli utečencom, ktorí sa vyskytli v hmotnej núdzi.

Projekt č. 3/2022 PRG-DS
Názov: Jazykový kurz pre odídencov
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení Vojtech E.

Hlavným prostriedkom projektu bolo zlepšenie jazykových zručností slovenského jazyka u odídencov z Ukrajiny. Cieľovou skupinou boli odídenci z Ukrajiny. Spolupracovali sme s kvalifikovanými učiteľmi a lektormi slovenského a ukrajinského jazyka. Zlepšili sme jazykové zručnosti slovenského jazyka u odídencov. Lektori slovenského jazyka majú kvalifikáciu – vysoká škola, filozofická fakulta, odbor slovenský jazyk.

Projekt č. 4/2022 PRG-DS
Názov: Piknik v parku – пікнік у парку
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení Peter Š.

Zámerom tohto projektu bolo prepojiť miestne obyvateľstvo a odídencov pochádzajúcich z Ukrajiny, ktorá sa nachádza v pretrávajúcom vojenskom konflikte. Projekt bol určený pre bardejovskú a ukrajinskú komunitu u nás kde sa pletené košíky s jedlom, stali symbolom spojenia ukrajinských a slovenských rodín. Piknik sa konal v Kláštornom parku za účasti hudobného hosťa, čo prispelo k vytvoreniu príjemnej atmosféry pri vzájomnom nadväzovaní vzťahov.

Projekt č. 5/2022 PRG-DS
Názov: Hukot chladničiek s mrazničkou spríjemňuje životy
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení Paula J.

Zlepšiť kvalitu života, skvalitniť nutrične vyváženú stravu a predchádzať chorobám zo zlého skladovania potravín si dala za cieľ vo svojom projekte neformálna skupina v z. s Paulou Jančošekovou. Zároveň sa tak podporila spokojnosť, zdravie žien a detí z Ukrajiny, ktoré utiekli pred vojnou a bývali na internáte Strednej odbornej školy hotelierstva a služieb J. Andraščíka, v Bardejove.

Projekt č.6/2022 PRG-DS
Názov: Spolu to zvládneme
Žiadateľ: Plavecký klub Bardejov o.z.

Na spríjemnení pobytu deťom, ktoré museli opustiť svoje domovy a našli dočasné útočisko práve v našom meste sa podieľalo občianske združenie Plavecký klub Bardejov vo forme športovo-zábavného podujatia s názvom Spolu to zvládneme. Spoločnosť ukrajinským deťom robili slovenské deti zo sociálne slabších rodín. Cieľom projektu bolo zaplniť deťom voľný čas počas prázdnin zorganizovaním týždenného plaveckého výcviku, kde si mohli zašportovať a navzájom sa spoznať.

Program RÝCHLE GRANTY

Projekt č. 1/2022 PRG
Názov: Béla Kelér – Maestro z Bardejova
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení MgA. Pavel B. PhD.

Zámerom projektu bolo napísanie a vydanie dvojjazyčnej slovensko-anglickej knihy Béla Kéler –maestro z Bardejova s dvomi rozsiahlymi časťami a to podrobným životopisom skladateľa a sumarizáciou dostupných Kélerových diel. Zároveň tak oboznámiť čo najväčší počet čitateľov u nás i v zahraničí. Prvá časť bola venovaná skladateľovej biografii a druhá jeho dielu. Cieľovou skupinou projektu boli slovenskí i zahraniční muzikológovia, vedci, interpreti, poslucháči i priaznivci klasickej hudby.

Projekt č. 2/2022 PRG
Názov: Spoznávajme spoločne korene Európy – pokračovanie
Žiadateľ: Iuvenesfond, n.f. GLS

Cieľom tohto projektu bolo podporiť multikultúrne a interkultúrne spolužitie občanov spoločnej Európy cez  vzájomne spoznávanie ich histórie, kultúr, zvykov a spôsobov vzdelávania. Čo výrazne prispelo k zlepšovaniu a rozvíjaniu komunikačných, jazykových, interpersonálnych, prezenčných zručnosti zúčastnených študentov, zároveň im ukázalo a dalo možnosť vyskúšať si život v inej krajine, v rôznych komunitách, zvýšiť možnosť ich uplatnenia v živote, na trhu práce.  Multikultúrny
a interkultúrny rozmer prispel tiež k propagácii nášho mesta. Tieto ciele podarilo naplniť prostredníctvom slovensko-poľsko – nemeckej študentskej výmeny v spolupráci s našim partnerským mestom Unna v Nemecku.

Program MLADÍ FILANTROPI

Projekt č. 1/2022 MF
Názov: Hudobná skupina Mladí Pirušovci
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení Jána K.

Sme partia kamarátov, ktorých spája láska k hudbe a spevu, máme spoločné záujmy, stretávame sa na spoločných skúškach, hráme na malých akciách – komunitných, rodinných, spoločenských.
Chceme pozdvihnúť kultúrny život komunity v mestskej časti Poštárka. Tento cieľ chceme dosiahnuť dokúpením časti ozvučovacej techniky pre našu hudobnú skupinu. Hudobné nástroje máme svoje vlastné.

Projekt č. 2/2022 MF
Názov: Noc pod hviezdami
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení Sarah G.

„Noc pod hviezdami“ je názov plesu pre mladých Bardejovčanov, ktorí chcú zažiť večer plný zábavy so svojimi kamarátmi, poprípade chcú spoznať nových ľudí a zabaviť sa s nimi.

Zorganizovanie plesu je dôležité najmä po dlhej dobe, ktorú sme strávili za počítačmi vo svojich izbách, odlúčení od ľudí. Večer by ponúkal priestor opätovnému stretnutiu väčšieho množstva ľudí, čo prispieva k socializácii mladých ľudí.

Projekt č. 3/2022 MF
Názov: „S hudbou je svet krajší“ – Muzikaklub GLS
Žiadateľ: Iuvenesfond, n.f. GLS

V rámci nášho projektu by sme chceli zakúpiť nové pomôcky a hudobné nástroje, ktoré sú v našom „muzikaklube“ v zlom stave/ chýbajú úplne. Pre náš ďalší rozvoj je potrebné a nevyhnutné doplniť našu nástrojovú zbierku o nové gitary a cajon a tiež ďalšie hudobné inštrumenty, ktoré sú pre našich členov potrebné. Našim hlavným cieľom je teda naďalej efektívne využívať a ďalej rozvíjať a podporovať talenty nadaných žiakov nášho gymnázia, myslíme si, že Muzikaklub ako krúžok na našej škole je jeden zo spôsobov aktívneho trávenia voľného času, zaujímavá mimoškolská aktivita, rozvíja naše zručnosti, záľuby.

Projekt č. 4/2022 MF
Názov: Ostrov kultúry GLS
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení Bruna M.

Našim projektom by sme chceli upraviť a zdigitalizovať vstupný vestibul školy, ktorý bude slúžiť pre žiakov, rodičov a návštevníkov školy (t. j. obyvateľov mesta) ako zdroj informácií o kultúrnych podujatiach nielen na Gymnáziu L. Stöckela, aj v našom meste Bardejov. Ide o modernizovaný a atraktívny spôsob podávania informácií hlavne mladým ľuďom. Naším hlavným cieľom je vytvorenie info-pointu s QR kódmi, ktoré sa dajú rýchlo naskenovaťa promptne sa tak získavajú najaktuálnejšie informácie o kultúrnom dianí v škole i v meste.Info-point bude mať svoj stanovený (stále aktualizovaný) obsah, odkazy a navigácie. Považujeme za nevyhnutné „kráčať s dobou“ a vytlačené/vylepené plagáty o podujatiach nahradiť ekologickejším  a promptným smart riešením – QR kódmi.

Program KLUB DARCOV

Projekt č. 1/2022 KD
Názov: Aktivizácia a eliminácia izolácie seniorov
Žiadateľ: Centrum sociálnych služieb

Centrum sociálnych služieb sa rozhodlo aktivizovať seniorov spôsobom, ktorého výsledkom bola eliminácia sociálnej izolácie a medzigeneračné prepojenie dôchodcov, mladých ľudí a ľudí so zdravotným znevýhodnením. Taktiež išlo o snahu podporiť nevyhnutný kontakt s blízkymi osobami, budovanie vzťahov so širšou verejnosťou a motivovanie osamelých starkých k aktivite a účasti na komunitnom živote.

Projekt č. 2/2022 KD
Názov: Revitalizácia priestoru pred obytným domom na Fučikovej ulici v Bardejove
Žiadateľ: Neformálna skupina v.z. Mgr. Lenky V.

Cieľom tohto projektu bolo skultúrniť, zveľadiť a spríjemniť okolie bytového domu, zvýšiť estetické a kultúrno-spoločenské hodnoty vybudovaním priestoru pre odpočinok a relax, aby sa jeho obyvatelia mohli tešiť z pohybu na čerstvom vzduchu v príjemnom prostredí plnom upravenej zelene. Aby sa mohli stretávať, lepšie spoznávať a tým sa rozvíjal život miestnej komunity. Finančné prostriedky takto využili na zrealizovanie oddychovej zóny.

Projekt č.3/2022 KD
Názov: Cesta k demokracii cez chodníčky historie
Žiadateľ: IUVENESFOND n.f. Gymnázium L. Stoeckela

Gymnázium L. Stoeckela podporilo aktívne zapájanie sa študentov školy do navrhovania a realizácie dobrovoľníckych aktivít v rámci fungovania Školského parlamentu, kde kládli dôraz nielen na edukáciu, ale aj výchovu smerom k upevňovaniu demokratického povedomia, formovaniu, podpore a rozvíjaniu postojov, hodnôt mladých ľudí, ktoré sú potrebné pre plnohodnotný život v občianskej spoločnosti a právnom štáte. Kritické myslenie rozvíjali ako základnú zručnosť študentov.

Projekt: 4/2022
Názov: Hrad Zborov – história a príroda
Žiadateľ: Združenie na záchranu Zborovského hradu

Za cieľ svojho projektu si Združenie na záchranu Zborovského hradu stanovilo zvýšenie atraktivity, vzdelania, informovanosti, príťažlivosti celého hradu a okolitej prírody pre návštevníkov za pomoci spolupráce s verejnosťou a odborníkmi histórie a prírody. Získaný grant použili na vytvorenie oddychového a turistického miesta pre širokú verejnosť v Bardejovskom okrese, pričom výsledkom boli dva informačné panely, ktoré budú návštevníkov informovať o historických vlastníkoch a o flóre na hrade. 

Projekt č.5/2022
Názov: Dlhá Lúka vtedy a teraz
Žiadateľ: Neformálna skupina v.z. Tomáš K.

V projekte s názvom Dlhá Lúka vtedy a teraz sa žiadateľom podarilo posilniť miestnu komunitu, spojiť ľudí žijúcich v Dlhej Lúke a prepojiť jednotlivé generácie obyvateľov. Ľudom v zrelom veku pripomenúť časy minulé a novým obyvateľom odhaliť pohľad na Dlhú Lúku aký nemohli nikdy zažiť. Zorganizovali verejnú výstavu historických fotografií Dlhej Lúky a rovnakých fotografií zo súčasnosti. Taktiež spomínali na príbehy, ktoré sa zachovali v pamäti starších. 

Projekt č.6/2022
Názov: Susedia sami sebe a pre všetkých
Žiadateľ: Neformálna skupina v.z. Mgr. Nataša M.

Podpora komunitného života obyvateľov na Tehelnej ulici sa stala hlavným cieľom projektu Neformálnej skupiny v.z. Nataši Milistenferovej.  Táto podpora v sebe zahŕňala pracovné a spoločenské stretnutia, budovanie dobrých susedských vzťahov, spoločné zveľaďovanie ulice, starostlivosť o verejnú zeleň, príľahlé lesy, stretávanie sa pri organizovaní hudobných koncertov, opekačiek, tvorivých dielní a postupné zapájanie detí a mládeže.

Projekt č.7/2022
Názov: Ochutnajte Bardejov 2023
Žiadateľ: Neformálna skupina v.z. Katarína G. K.

Projekt Neformálnej skupiny v.z. Kataríny G. K. mal za cieľ ponúknuť ľuďom so záujmom o zachovanie kultúrnych hodnôt aktívne využitie ich voľného čase účasťou na pilotnom ročníku podujatia „Ochutnajte Bardejov 2023“ s pokračovaním ďalších aktivít. Ako aj podporiť miestnych poskytovateľov služieb v oblasti rozvoja cestovného ruchu, snahu zachovať naše tradície pre ďalšie generácie.

Projekty podporené v roku 2021

Program ATRAKTÍVNY BARDEJOV

Projekt č. 1/2021 AB
Názov: Hrad Zborov – obnova a kultúrne podujatia v roku 2021
Žiadateľ: Združenie na záchranu Zborovského hradu
Vytvorenie bezpečnejšieho oddychového a turistického miesta pre širokú verejnosť v Bardejovskom okrese a postupná obnova nášho kultúrneho dedičstva v našom regióne.
1. Rekonštrukcia atiky polygonálnej bašty v mieste turistickej trasy okolo hradu,
2. Pozitívna ukážka záchrany pamiatky,
3. Kultúrny program LETO NA HRADE pre širokú verejnosť k 12.výročiu obnovy Hradu Zborov.

Projekt č. 2/2021 AB
Názov: Bašta mobility
Žiadateľ: Different – občianske združenie
Dobudovanie toalety pre imobilných návštevníkov Kultúrno-komunitného centra Bašta na
prízemí. Táto rekonštrukcia má svoje špecifiká na nákup a použitie vhodnej sanity a materiálov.
V rámci projektu je aj nákup praktických a funkčných stojanov na bicykle, ktoré umiestnime
v priestore pred Baštou.

Program RÝCHLE GRANTY

Projekt č.1/2021 PRG
Názov: Kaleido voices – workshop zborového spevu
Žiadateľ: O.z. Kaleido

Hlavným cieľom je podchytiť deti Bardejova a jeho okolia so záujmom o spev, zoznámiť ich so
základmi fungovania zborového telesa a nadchnúť ich pre tento žáner s myšlienkou naďalej
rozvíjať vzniknutý potenciál.

Projekt č.2/2021 PRG

Názov: Umenie spája – exteriérová výstava umelcov v Bardejove

Žiadateľ: Neformálna skupina Bardejovízie.sk

Obohatiť kultúrny život v meste v čase pandémie a prepájať miestnych umelcov, ktorí žijú
v čase pandémie v izolácii. Týmto spôsobom zároveň chceme spojiť komunitu umelcov
v Bardejove k spoločnému projektu v čase, keď z dôvodu protipandemických opatrení sa
oslabuje spoločenská interakcia medzi občanmi navzájom, oslabuje sa aj komunitný život
v meste a zároveň sa vplyvom sociálnych médií prehlbujú konfrontačné postoje vo
vnútri spoločnosti. Umenie spája.

Podporené projekty priebežne dopĺňame.

O aktivitách a projektoch, ktoré sme podporili v minulosti sa viac dozviete v našich Ročných správach.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.