Podporené projekty

Projekty podporené v roku 2023

Program DETI A MLÁDEŽ

Projekt č. 1/1/2023 DaM
Názov: Kaleido designers – letná škola dizajnu
Žiadateľ: OZ Kaleido

Letná škola dizajnu Kaleido Designers bol týždňový vzdelávací program v oblasti dizajnu zameraný na rozvoj vizuálnej gramotnosti pre deti vo veku 10-15 rokov. Deti sa pod vedením odborníkov zoznámili so základmi typografie, ilustrácie, logo dizajnu, poster dizajnu, UX dizajnu, obalového dizajnu a výstavnej architektúry prostredníctvom rôznych metód vzdelávania, zábavno-vzdelávacích hier, tvorivých cvičení, prednášok, diskusií, úloh a experimentov.

Projekt č. 2/1/2023 DaM
Názov: „Tvoríme spolu“ – kreatívne dielne pre rodičov s deťmi
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení Kataríny G. K.

Kreatívne stretnutia sme organizovali, aby deti a dospelí mali možnosť zapojiť sa do aktivít spoločne. Takýchto aktivít je v meste nedostatok. Väčšinou ide o tvorivé dielne len pre deti, kde je rodič iba v roli sprievodcu či pomocníka. Účastníci si zažili plnohodnotnú tvorbu, ktorá bola motivujúca a zbližujúca všetky generácie.

Projekt č. 3/1/2023 DaM
Názov: TZUNAMI pre deti
Žiadateľ: Plavecká škôlka Bardejov

TZUNAMI pre deti bola aktivita priamo na deň detí určená nie len pre deti. Súťažno-nesúťažnou formou tento vodný deň nazbierali kopec nových zážitkov a zábavy všetky generácie. Aj neplavci sa naučili plávať a spoznali čaro pohybu vo vode.

Projekt č. 4/1/2023 DaM
Názov: Skauting – sny končia tam kde začínajú zážitky
Žiadateľ: 43.zbor prof.Hlaváča Dlhá Lúka

Šport, hry v teréne, stavanie tábora, spievanie pri ohni či dobrá partia pomáhajú pri napĺňaní poslania skautingu. Sú motivačným a výchovným prostriedkom, ktorý vedie k cieľu. A tým cieľom je rozvinúť potenciál mladého človeka, ukázať mu hlbšie hodnoty a vychovať z neho dobrého občana.

Projekt č. 5/1/2023 DaM
Názov: Stöckelovský športový teambuilding- deň prvákov
Žiadateľ: Neformálna skupina v z. Patrícia J.

Projekt podporili študentov, aby participovali na športových aktivitách aj pomimo hodín telesnej výchovy. Dosiahli sme to športovými dňami, pre veľkú obľubu a záujem sme zorganizovali rovno tri. Všetky aktivity podporili vzájomné vzťahy a vzťah k pohybu.

Program ČISTÝ BARDEJOV

Projekt č. 1/1/2023 ČB
Názov: Ovocná materská škôlka na ul. Nábrežná – Reštart I.
Žiadateľ: Slovenský zväz záhradkárov

Projekt nadväzuje na  tzv. „poľsko – slovenský genofondový sad ovocných drevín“, ktorý Slovenský zväz záhradkárov začal budovať v areáli materskej škôlky už v roku 2011. Cieľom bolo zachovať staré, pôvodné odrody ovocných drevín pre budúce generácie. Pri ich výsadbe bol uplatnený princíp „čo strom, to iná odroda“, preto má každý strom v sade svoje výnimočné postavenie. Realizáciou projektu a nového informačno – popisného systému v ovocnom sade má za cieľ vo verejnosti viac akcentovať význam  kultúrneho dedičstva pôvodných ovocných drevín. 

Projekt č. 2/1/2023 ČB
Názov: Za krajší Vinbarg 1.kolo
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení Ivana B.

Vďaka realizácii projektu sa podarila výstavba okrasnej záhrady v areáli materskej školy a vytvorenie vyvýšených záhonov na pestovanie byliniek s deťmi. Vytvorením záhonov a pravidelnou starostlivosťou o rastliny deti získali novú pracovnú zručnosť a zároveň aj poznatky o účinkoch a úžitku byliniek.

Projekt č. 3/1/2023 ČB
Názov: Komunitná spolupráca pre skvalitnenie verejného priestranstva
Žiadateľ: Neformálna skupina v z. Diana P.

Komunita obyvateľov Pod Šibeňou horou týmto projektom zveľadila priestor, ktorý slúži pre verejnosť. Úpravou lavičiek a sietí na komunitnom ihrisku a osadením lavičiek pri Cyrilometodskom kríži sa zároveň aj zvýšila aktraktivita často navštevovaného verejné priestranstva. Vďaka úsiliu a spoločnému času strávenému pri vykonávaniu verejnoprospešných aktivít sa v komunite zároveň posilnili aj vzájomné vzťahy.

Projekt č. 4/1/2023 ČB
Názov: Komunitné aktivity pri zveľaďovaní verejného priestranstva
Žiadateľ: MARIRAM

Cieľom tohto projektu bolo zveľadenie verejného priestranstva detského ihriska pre komunitu žijúcu v rodinných domoch v mestskej časti  Poštárka v Bardejove. Posilnenie komunitného života obyvateľov danej lokality (deti, rodiny, obyvateľov mestskej časti) prostredníctvom upraveného a zveľadeného verejného priestranstva.

Projekt č. 5/1/2023 ČB
Názov: Park pre každého
Žiadateľ: Náš Bardejov

Cieľom projektu bolo zveľadenie a zatraktívnenie verejného priestranstva v areáli Kláštorného parku, spojené s vytvorením oddychovej zóny. V priestranstve boli vysadené nové rastliny, kríky a osadená netradičná lavička.

Program SENIORI

Projekt č. 1/2023 Se
Názov: Komunitný život na priadkach
Žiadateľ: Fričkovský jadlovčák

Projekt bol zameraný na jedinečnú vizualizáciu života v minulosti na tzv. priadkach, pri ktorých sa pracovalo, priadlo, tkalo, spievalo a zabávalo. Spoločnými aktivitami prepájal aktívnych seniorov, ktorí verejnosti predvádzali jednotlivé remeslá.

Projekt č. 2/2023 Se
Názov: Aktívnou chôdzou ku zdraviu
Žiadateľ: Neformálna skupina v z. Katarína G. K.

Obsahom projektu boli lekcie pre seniorov, na ktorých sa dozvedeli o správnej chôdzi s paličkami (tzv. „nordic walking“), technikách chôdze, správnej rozcvičke, pravidlách pri tréningu, ktoré následne pravidelne skúšali v praxi, aby posilnili svoj zdravý životný štýl a boli inšpiráciou pre ostatných.

Projekt č. 3/2023 Se
Názov: Mestská petangová súťaž seniorov a prijímateľov sociálnych služieb v Bardejove
Žiadateľ: Centrum sociálnych služieb

Hlavným cieľom projektu bolo po pandemickom období umožniť našim seniorom zlepšiť zdravotný stav, eliminovať sociálnu izoláciu a aktivizovať seniorov k zdravému životnému štýlu, ktorý je veľmi potrebný pre život každého z nás. 

Program ATRAKTÍVNY BARDEJOV

Projekt č. 1/2023 AB
NázovLeto na Hrade Zborov 2023
Žiadateľ: Združenie na záchranu Zborovského hradu

Týmto projektom sa podarilo skĺbiť opravu ďalšej časti hradu a ponúknuť verejnosti  kultúrny program na treťom historickom nádvorí hradu počas letných mesiacov pod názvom “LETO NA HRADE ZBOROV  2023 ” k 14.výročiu obnovy hradu.

Projekt č. 2/2023 AB
Názov: Spoločne za aktívnu mládež
Žiadateľ: HBC Knights Bardejov

Vďaka projektu sa podarilo zorganizovať športový kemp a ďalšie aktivity, ktoré pritiahli nových členov. Spoločne vytvorili peknú športovú komunitu, kde sa okrem súťaženia upevnili aj vzťahy medzi rodičmi, trénermi, hráčmi a deťmi navzájom.  

Projekt č. 3/2023 AB
Názov: Líščí kútik oddychovo-náučný altánok
Žiadateľ: OZ Panteliš

Hlavným cieľom projektu bolo vybudovať nové verejné miesto stavbou altánku.  Tento nový verejný priestor slúži ako oddychovo-náučný altánok , prispieva k spoločenskej aj turistickej hodnote obce. Ako pridruženú aktivitu sa realizátorom podarilo začiatkom zimy vytvoriť aj verejné klzisko.

Projekt č. 4/2023 AB
Názov: Večera u richtára
Žiadateľ: Bardejovské divadlo

Projektom sa podarilo prispieť k rozvoju turizmu vytvorením zážitkovej historickej hry. Netradičným spôsobom spoločnej večere hercov a divákov sa účastníci stali súčasťou historických udalostí, ktoré sa kedysi diali “u richtára”. Podujatie vytvorilo nezabudnuteľný zážitok návratu v čase, ktorý vzbudil záujem.

Projekty podporené v roku 2022

Program DETI A MLÁDEŽ

Projekt č.1/1/2022
Názov: Mihaľovský plamienok
Žiadateľ: Neformálna skupina v z. Iveta Ž.

Aktivizovať deti a mládež vo veku 8-15 rokov k dobrovoľníctvu a vytvoriť podmienky pre ich zdravý rast a vývoj so zmyslom k ochrane zdravia, prírody a majetku sa rozhodla realizovať neformálna skupina v z. Ivety Ždiľovej. Projektom sa obnovila tradícia dobrovoľných hasičov na Mihaľove cez vytvorenie družstva mladých dobrovoľných hasičov. Do projektu sa zapojilo DZH BJ a rodičov detí na Mihaľove. Pomocnú ruku podalo aj miestne OZ Bardejov-Mihaľov.

Projekt č.2/1/2022

Názov: Tradíciami bližšie k sebe
Žiadateľ: Neformálna skupina v z. Eva A.

Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie medzigeneračného prepojenia medzi mladými ľuďmi – žiakmi školy Gymnázia L. Stoeckela a seniormi umiestnenými v sociálnom a ošetrovateľskom zariadení In Vita v Zborove. Je dôležité rozvíjať a upevňovať intersociálne, komunikačné, organizačné i umelecké zručnosti a spôsobilosti vedúce k prosociálnemu správaniu a konaniu. Týmto im dávame najavo, že sme na starkých nezabudli a neostali na okraji záujmu.

Projekt č.3/1/2022
Názov: TV_GLS_Multimédium
Žiadateľ: Neformálna skupina v z. Richard V.

K občianskemu aktivizmu mladých ľudí, ktorý vedie k posilneniu ich demokratického a právneho vedomia i zdravého patriotizmu sa rozhodla prispieť neformálna skupina v z. Richarda Vasilegu.
Prostredníctvom aktivít realizovaných žiakmi v záujmovom útvare Školská televízia TV GLS, ktorými podporili aktívne trávenie voľného času vyplneného vhodnými mimoškolskými aktivitami. Vytvorili tak študentom možnosť pre realizáciu aktivít v rámci dobrovoľníctva nielen v škole, ale aj v meste Bardejov. Nadobudnutými spôsobilosťami žiakov prispeli k zvýšeniu možnosti ich uplatnenia v živote a na trhu práce. Multimediálny a interkultúrny rozmer projektu prispel nielen k propagácii školy, ale aj nášho mesta.

Program ČISTÝ BARDEJOV

Projekt č.1/1/2022
Názov: Revitalizácia detského ihriska na ul. Pod Šibeňou horou
Žiadateľ: Neformálna skupina v z. Ing. Marek H.

Cieľom tohto projektu bola revitalizácia verejného priestranstva v podobe vybudovania detského ihriska Pod Šibeňou horou, ktoré už javilo známky opotrebenia hracích prvkov. Prostredníctvom toho sa zvýšil komfort a bezpečnosť pri využívaní ihriska a zakúpila sa ďalšia lavička pre rodičov, ktorí ho navštevujú spolu s ich ratolesťami.

Projekt č.2/1/2022
Názov: Dostaňme odpad z hláv
Žiadateľ: Neformálna skupina v z. Denisa P.

Projekt s názvom Dostaňme odpad z hláv za pomoci kritického myslenia upriamil pozornosť mladých ľudí na dôležitosť environmentálnej výchovy v procese vzdelávania a viedol ich k trvalo udržateľnému rozvoju našej spoločnosti, k úcte i ochrane životného prostredia. Aktívny prístup k eko-témam, nielen myslieť bezodpadovo, ale aj konať je veľmi dôležitý pre mladých ľudí, ktorí raz budú tvoriť našu budúcnosť aby pochopili, že ekológia a aktivizácia sa stali nevyhnutnou súčasťou našich dní.
Zaujímavým podaním jednotlivých tém, cez reflexiu sa upevnilo formovanie pozitívnych postojov, ktoré budú viesť k uvedomeniu si zodpovednosti za našu budúcnosť.

Projekt č.3/1/2022
Názov: Zútulnenie nádvoria pred Baštou
Žiadateľ: Different – o.z.

Projektom s názvom Zútulnenie nádvoria pre Baštou občianske združenie Different prispelo k zveľadeniu priestoru pred Baštou, ktorý je prístupný pre verejnosť. Inštaláciou ďalších živých kvetov a rastlín v prenosných kvetináčoch, vrátane solárneho osvetlenia a pieskoviska pre deti, to všetko prispelo k skrášleniu a spríjemneniu prostredia na nádvorí. Baštu – kultúrno-komunitné centrum navštevuje aj veľa mladých rodín s deťmi a práve pre nich došlo k vytvoreniu viacerých možností trávenia aktívneho voľného času aj v exteriéri Bašty.

Projekt č.4/1/2022
Názov: Zastávka v čase
Žiadateľ: Neformálna skupina v z. Jakub B.

Každá časť mesta má svoje dejiny, ktoré sú zatienené dejinami historického centra. Cieľom tohto projektu bolo zlepšenie prostredia zastávok MHD v Bardejove a posilnenie vzťahu obyvateľov mesta k okrajovým častiam v perspektíve vnímania prostredia v kontexte dejín. Zároveň mal za úlohu zvýšiť hrdosť obyvateľov na lokalitu, v ktorej žijú. V rámci projektu sa nainštalovali veľkoplošné historické fotografie na vybrané zastávky v meste.

Program SENIORI

Projekt č.1/2022 – vrátený grant

Projekt č.2/2022
Názov: Mestská petangová súťaž pre seniorov
Žiadateľ: Centrum sociálnych služieb

Hlavnou motiváciou pre zorganizovanie tejto športovej udalosti bolo eliminovať sociálnu izoláciu medzi seniormi, obnoviť a podporovať duševnú a fyzickú rovnováhu v ich živote. Udržiavanie a budovanie vzťahov s druhým človekom patrí k základným prejavom citových väzieb každého človeka. Hlavným cieľom predpokladaného projektu bola Mestská petangová súťaž pre seniorov zo sociálnych zariadení na území aj mimo Bardejova.

Projekt č.3/2022
Názov: Rovesníci – sila spolupatričnosti
Žiadateľ: Jednota dôchodcov Slovenska – základná organizácia Smilno

Obnova a udržanie spoločenského kontaktu, prirodzený ľudský medzigeneračný aj generačný dialóg, ktorý sa počas pandémie zo života akosi vytratil, posilňovanie a rozvoj kognitívnych a psychosociálnych zručností, to všetko bolo cieľom projektu s názvom Rovesníci – sila
spolupatričnosti. Dôraz sa kládol aj na podporu fyzického a duševného zdravia skupiny, ktorá má k sebe blízko názorovo aj hodnotovo v naplnení, rešpektovaní pri vzájomnej pomoci v jeseni života seniorov.

Program ATRAKTÍVNY BARDEJOV

Projekt č.1/2022
Názov: Hrad Zborov – obnova a kultúrne podujatie v roku 2022
Žiadateľ: Združenie na záchranu Zborovského hradu

Zborovský hrad ponúka veľkú príležitosť na vytvorenie oddychového a turistického miesta pre širokú verejnosť v Bardejovskom okrese. Projekt sa snažil skĺbiť opravu časti hradu za účelom vzniku bezpečného výletného miesta, a ponúknuť verejnosti kultúrny program na treťom historickom nádvorí hradu počas letných mesiacov “LETO NA HRADE” podľa zdravotnej situácie v regióne. V projekte sa združenie sústredilo taktiež na pokračovanie rekonštrukčných prác.

Projekt č.2/2022
Názov: Predškoláci do vody!
Žiadateľ: Plavecká škôlka Bardejov o.z.

Svoje praktické skúsenosti a zručnosti v súvislosti s plávaním detí v predškolskom veku sa rozhodlo uviesť do praxe priamo u nás v meste občianske združenie Plavecká škôlka. Zároveň túto nádhernú aktivitu plnú smiechu a radosti z vody, ktorá vytvára veľa pekných zážitkov, povýšilo na súbežné vzdelávanie rodičov.

Tento projekt tak prispel k vytvoreniu komunitnej skupinu ľudí, ktorí sa zaujímajú o šport – konkrétne plávanie, podmienok pre zlepšenie ich zdravia a rozvoja ľudí, ktorí majú záujem robiť niečo inak a hlavne učiť sa.

Program RÝCHLE GRANTY - DOBRÍ SUSEDIA

Projekt č. 1/2022 PRG-DS
Názov: Slovenčina pre Ukrajincov
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení Peter E.

Hlavným cieľom projektu bola pomoc Ukrajincom, ktorí sa výučbou slovenského jazyka dokážu ľahšie adaptovať v našom meste (pracovné prostredie, spoločenské postavenie, komunikácia s úradmi, inštitúciami, miestnymi obyvateľmi, získanie sebadôvery, vnútornej istoty …).

Projekt č. 2/2022 PRG-DS
Názov: Spoločná pomoc pre vojnových utečencov
Žiadateľ: OZ Dobrá MyšLienka

Hlavným cieľom projektu bola potravinová a materiálna pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny, ktorí sa usadili v našom regióne. Usporiadaním potravinových a materiálnych zbierok, oslovovaním potenciálnych sponzorov a vytvorením trvalejšieho jedného zberného a výdajného miesta pomoci sme pomohli utečencom, ktorí sa vyskytli v hmotnej núdzi.

Projekt č. 3/2022 PRG-DS
Názov: Jazykový kurz pre odídencov
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení Vojtech E.

Hlavným prostriedkom projektu bolo zlepšenie jazykových zručností slovenského jazyka u odídencov z Ukrajiny. Cieľovou skupinou boli odídenci z Ukrajiny. Spolupracovali sme s kvalifikovanými učiteľmi a lektormi slovenského a ukrajinského jazyka. Zlepšili sme jazykové zručnosti slovenského jazyka u odídencov. Lektori slovenského jazyka majú kvalifikáciu – vysoká škola, filozofická fakulta, odbor slovenský jazyk.

Projekt č. 4/2022 PRG-DS
Názov: Piknik v parku – пікнік у парку
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení Peter Š.

Zámerom tohto projektu bolo prepojiť miestne obyvateľstvo a odídencov pochádzajúcich z Ukrajiny, ktorá sa nachádza v pretrávajúcom vojenskom konflikte. Projekt bol určený pre bardejovskú a ukrajinskú komunitu u nás kde sa pletené košíky s jedlom, stali symbolom spojenia ukrajinských a slovenských rodín. Piknik sa konal v Kláštornom parku za účasti hudobného hosťa, čo prispelo k vytvoreniu príjemnej atmosféry pri vzájomnom nadväzovaní vzťahov.

Projekt č. 5/2022 PRG-DS
Názov: Hukot chladničiek s mrazničkou spríjemňuje životy
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení Paula J.

Zlepšiť kvalitu života, skvalitniť nutrične vyváženú stravu a predchádzať chorobám zo zlého skladovania potravín si dala za cieľ vo svojom projekte neformálna skupina v z. s Paulou Jančošekovou. Zároveň sa tak podporila spokojnosť, zdravie žien a detí z Ukrajiny, ktoré utiekli pred vojnou a bývali na internáte Strednej odbornej školy hotelierstva a služieb J. Andraščíka, v Bardejove.

Projekt č.6/2022 PRG-DS
Názov: Spolu to zvládneme
Žiadateľ: Plavecký klub Bardejov o.z.

Na spríjemnení pobytu deťom, ktoré museli opustiť svoje domovy a našli dočasné útočisko práve v našom meste sa podieľalo občianske združenie Plavecký klub Bardejov vo forme športovo-zábavného podujatia s názvom Spolu to zvládneme. Spoločnosť ukrajinským deťom robili slovenské deti zo sociálne slabších rodín. Cieľom projektu bolo zaplniť deťom voľný čas počas prázdnin zorganizovaním týždenného plaveckého výcviku, kde si mohli zašportovať a navzájom sa spoznať.

Program RÝCHLE GRANTY

Projekt č. 1/2022 PRG
Názov: Béla Kelér – Maestro z Bardejova
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení MgA. Pavel B. PhD.

Zámerom projektu bolo napísanie a vydanie dvojjazyčnej slovensko-anglickej knihy Béla Kéler –maestro z Bardejova s dvomi rozsiahlymi časťami a to podrobným životopisom skladateľa a sumarizáciou dostupných Kélerových diel. Zároveň tak oboznámiť čo najväčší počet čitateľov u nás i v zahraničí. Prvá časť bola venovaná skladateľovej biografii a druhá jeho dielu. Cieľovou skupinou projektu boli slovenskí i zahraniční muzikológovia, vedci, interpreti, poslucháči i priaznivci klasickej hudby.

Projekt č. 2/2022 PRG
Názov: Spoznávajme spoločne korene Európy – pokračovanie
Žiadateľ: Iuvenesfond, n.f. GLS

Cieľom tohto projektu bolo podporiť multikultúrne a interkultúrne spolužitie občanov spoločnej Európy cez  vzájomne spoznávanie ich histórie, kultúr, zvykov a spôsobov vzdelávania. Čo výrazne prispelo k zlepšovaniu a rozvíjaniu komunikačných, jazykových, interpersonálnych, prezenčných zručnosti zúčastnených študentov, zároveň im ukázalo a dalo možnosť vyskúšať si život v inej krajine, v rôznych komunitách, zvýšiť možnosť ich uplatnenia v živote, na trhu práce.  Multikultúrny
a interkultúrny rozmer prispel tiež k propagácii nášho mesta. Tieto ciele podarilo naplniť prostredníctvom slovensko-poľsko – nemeckej študentskej výmeny v spolupráci s našim partnerským mestom Unna v Nemecku.

Program MLADÍ FILANTROPI

Projekt č. 1/2022 MF
Názov: Hudobná skupina Mladí Pirušovci
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení Jána K.

Sme partia kamarátov, ktorých spája láska k hudbe a spevu, máme spoločné záujmy, stretávame sa na spoločných skúškach, hráme na malých akciách – komunitných, rodinných, spoločenských.
Chceme pozdvihnúť kultúrny život komunity v mestskej časti Poštárka. Tento cieľ chceme dosiahnuť dokúpením časti ozvučovacej techniky pre našu hudobnú skupinu. Hudobné nástroje máme svoje vlastné.

Projekt č. 2/2022 MF
Názov: Noc pod hviezdami
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení Sarah G.

„Noc pod hviezdami“ je názov plesu pre mladých Bardejovčanov, ktorí chcú zažiť večer plný zábavy so svojimi kamarátmi, poprípade chcú spoznať nových ľudí a zabaviť sa s nimi.

Zorganizovanie plesu je dôležité najmä po dlhej dobe, ktorú sme strávili za počítačmi vo svojich izbách, odlúčení od ľudí. Večer by ponúkal priestor opätovnému stretnutiu väčšieho množstva ľudí, čo prispieva k socializácii mladých ľudí.

Projekt č. 3/2022 MF
Názov: „S hudbou je svet krajší“ – Muzikaklub GLS
Žiadateľ: Iuvenesfond, n.f. GLS

V rámci nášho projektu by sme chceli zakúpiť nové pomôcky a hudobné nástroje, ktoré sú v našom „muzikaklube“ v zlom stave/ chýbajú úplne. Pre náš ďalší rozvoj je potrebné a nevyhnutné doplniť našu nástrojovú zbierku o nové gitary a cajon a tiež ďalšie hudobné inštrumenty, ktoré sú pre našich členov potrebné. Našim hlavným cieľom je teda naďalej efektívne využívať a ďalej rozvíjať a podporovať talenty nadaných žiakov nášho gymnázia, myslíme si, že Muzikaklub ako krúžok na našej škole je jeden zo spôsobov aktívneho trávenia voľného času, zaujímavá mimoškolská aktivita, rozvíja naše zručnosti, záľuby.

Projekt č. 4/2022 MF
Názov: Ostrov kultúry GLS
Žiadateľ: Neformálna skupina v zastúpení Bruna M.

Našim projektom by sme chceli upraviť a zdigitalizovať vstupný vestibul školy, ktorý bude slúžiť pre žiakov, rodičov a návštevníkov školy (t. j. obyvateľov mesta) ako zdroj informácií o kultúrnych podujatiach nielen na Gymnáziu L. Stöckela, aj v našom meste Bardejov. Ide o modernizovaný a atraktívny spôsob podávania informácií hlavne mladým ľuďom. Naším hlavným cieľom je vytvorenie info-pointu s QR kódmi, ktoré sa dajú rýchlo naskenovaťa promptne sa tak získavajú najaktuálnejšie informácie o kultúrnom dianí v škole i v meste.Info-point bude mať svoj stanovený (stále aktualizovaný) obsah, odkazy a navigácie. Považujeme za nevyhnutné „kráčať s dobou“ a vytlačené/vylepené plagáty o podujatiach nahradiť ekologickejším  a promptným smart riešením – QR kódmi.

Program KLUB DARCOV

Projekt č. 1/2022 KD
Názov: Aktivizácia a eliminácia izolácie seniorov
Žiadateľ: Centrum sociálnych služieb

Centrum sociálnych služieb sa rozhodlo aktivizovať seniorov spôsobom, ktorého výsledkom bola eliminácia sociálnej izolácie a medzigeneračné prepojenie dôchodcov, mladých ľudí a ľudí so zdravotným znevýhodnením. Taktiež išlo o snahu podporiť nevyhnutný kontakt s blízkymi osobami, budovanie vzťahov so širšou verejnosťou a motivovanie osamelých starkých k aktivite a účasti na komunitnom živote.

Projekt č. 2/2022 KD
Názov: Revitalizácia priestoru pred obytným domom na Fučikovej ulici v Bardejove
Žiadateľ: Neformálna skupina v.z. Mgr. Lenky V.

Cieľom tohto projektu bolo skultúrniť, zveľadiť a spríjemniť okolie bytového domu, zvýšiť estetické a kultúrno-spoločenské hodnoty vybudovaním priestoru pre odpočinok a relax, aby sa jeho obyvatelia mohli tešiť z pohybu na čerstvom vzduchu v príjemnom prostredí plnom upravenej zelene. Aby sa mohli stretávať, lepšie spoznávať a tým sa rozvíjal život miestnej komunity. Finančné prostriedky takto využili na zrealizovanie oddychovej zóny.

Projekt č.3/2022 KD
Názov: Cesta k demokracii cez chodníčky historie
Žiadateľ: IUVENESFOND n.f. Gymnázium L. Stoeckela

Gymnázium L. Stoeckela podporilo aktívne zapájanie sa študentov školy do navrhovania a realizácie dobrovoľníckych aktivít v rámci fungovania Školského parlamentu, kde kládli dôraz nielen na edukáciu, ale aj výchovu smerom k upevňovaniu demokratického povedomia, formovaniu, podpore a rozvíjaniu postojov, hodnôt mladých ľudí, ktoré sú potrebné pre plnohodnotný život v občianskej spoločnosti a právnom štáte. Kritické myslenie rozvíjali ako základnú zručnosť študentov.

Projekt: 4/2022
Názov: Hrad Zborov – história a príroda
Žiadateľ: Združenie na záchranu Zborovského hradu

Za cieľ svojho projektu si Združenie na záchranu Zborovského hradu stanovilo zvýšenie atraktivity, vzdelania, informovanosti, príťažlivosti celého hradu a okolitej prírody pre návštevníkov za pomoci spolupráce s verejnosťou a odborníkmi histórie a prírody. Získaný grant použili na vytvorenie oddychového a turistického miesta pre širokú verejnosť v Bardejovskom okrese, pričom výsledkom boli dva informačné panely, ktoré budú návštevníkov informovať o historických vlastníkoch a o flóre na hrade. 

Projekt č.5/2022
Názov: Dlhá Lúka vtedy a teraz
Žiadateľ: Neformálna skupina v.z. Tomáš K.

V projekte s názvom Dlhá Lúka vtedy a teraz sa žiadateľom podarilo posilniť miestnu komunitu, spojiť ľudí žijúcich v Dlhej Lúke a prepojiť jednotlivé generácie obyvateľov. Ľudom v zrelom veku pripomenúť časy minulé a novým obyvateľom odhaliť pohľad na Dlhú Lúku aký nemohli nikdy zažiť. Zorganizovali verejnú výstavu historických fotografií Dlhej Lúky a rovnakých fotografií zo súčasnosti. Taktiež spomínali na príbehy, ktoré sa zachovali v pamäti starších. 

Projekt č.6/2022
Názov: Susedia sami sebe a pre všetkých
Žiadateľ: Neformálna skupina v.z. Mgr. Nataša M.

Podpora komunitného života obyvateľov na Tehelnej ulici sa stala hlavným cieľom projektu Neformálnej skupiny v.z. Nataši Milistenferovej.  Táto podpora v sebe zahŕňala pracovné a spoločenské stretnutia, budovanie dobrých susedských vzťahov, spoločné zveľaďovanie ulice, starostlivosť o verejnú zeleň, príľahlé lesy, stretávanie sa pri organizovaní hudobných koncertov, opekačiek, tvorivých dielní a postupné zapájanie detí a mládeže.

Projekt č.7/2022
Názov: Ochutnajte Bardejov 2023
Žiadateľ: Neformálna skupina v.z. Katarína G. K.

Projekt Neformálnej skupiny v.z. Kataríny G. K. mal za cieľ ponúknuť ľuďom so záujmom o zachovanie kultúrnych hodnôt aktívne využitie ich voľného čase účasťou na pilotnom ročníku podujatia „Ochutnajte Bardejov 2023“ s pokračovaním ďalších aktivít. Ako aj podporiť miestnych poskytovateľov služieb v oblasti rozvoja cestovného ruchu, snahu zachovať naše tradície pre ďalšie generácie.

Projekty podporené v roku 2021

Program ATRAKTÍVNY BARDEJOV

Projekt č. 1/2021 AB
Názov: Hrad Zborov – obnova a kultúrne podujatia v roku 2021
Žiadateľ: Združenie na záchranu Zborovského hradu
Vytvorenie bezpečnejšieho oddychového a turistického miesta pre širokú verejnosť v Bardejovskom okrese a postupná obnova nášho kultúrneho dedičstva v našom regióne.
1. Rekonštrukcia atiky polygonálnej bašty v mieste turistickej trasy okolo hradu,
2. Pozitívna ukážka záchrany pamiatky,
3. Kultúrny program LETO NA HRADE pre širokú verejnosť k 12.výročiu obnovy Hradu Zborov.

Projekt č. 2/2021 AB
Názov: Bašta mobility
Žiadateľ: Different – občianske združenie
Dobudovanie toalety pre imobilných návštevníkov Kultúrno-komunitného centra Bašta na
prízemí. Táto rekonštrukcia má svoje špecifiká na nákup a použitie vhodnej sanity a materiálov.
V rámci projektu je aj nákup praktických a funkčných stojanov na bicykle, ktoré umiestnime
v priestore pred Baštou.

Program RÝCHLE GRANTY

Projekt č.1/2021 PRG
Názov: Kaleido voices – workshop zborového spevu
Žiadateľ: O.z. Kaleido

Hlavným cieľom je podchytiť deti Bardejova a jeho okolia so záujmom o spev, zoznámiť ich so
základmi fungovania zborového telesa a nadchnúť ich pre tento žáner s myšlienkou naďalej
rozvíjať vzniknutý potenciál.

Projekt č.2/2021 PRG

Názov: Umenie spája – exteriérová výstava umelcov v Bardejove

Žiadateľ: Neformálna skupina Bardejovízie.sk

Obohatiť kultúrny život v meste v čase pandémie a prepájať miestnych umelcov, ktorí žijú
v čase pandémie v izolácii. Týmto spôsobom zároveň chceme spojiť komunitu umelcov
v Bardejove k spoločnému projektu v čase, keď z dôvodu protipandemických opatrení sa
oslabuje spoločenská interakcia medzi občanmi navzájom, oslabuje sa aj komunitný život
v meste a zároveň sa vplyvom sociálnych médií prehlbujú konfrontačné postoje vo
vnútri spoločnosti. Umenie spája.

Podporené projekty priebežne dopĺňame.

O aktivitách a projektoch, ktoré sme podporili v minulosti sa viac dozviete v našich Ročných správach.