Park filantropov

Park filantropov – prostriedok na skvalitnenie života v meste

Komunitná nadácia Bardejov v spolupráci s mestskou samosprávou ponúka novú príležitosť pre obyvateľov Bardejova a miestne firmy spoluvytvárať zdravší a atraktívnejší život v meste. Na zatrávnenom východnom svahu Vinbargu sa nadácia rozhodla založiť park vysádzaním kvalitných listnatých stromov, ktoré budú sadiť tí občania a majitelia spoločností, ktorí si ich zakúpia prostredníctvom komunitnej nadácie. Každý strom tak bude mať svojho vlastníka. Získané finančné prostriedky v celej výške nadácia použije vo forme grantov na podporu projektov zlepšujúcich život v Bardejove a okolí v grantovom programe Čistý Bardejov.
Vždy na jar alebo na jeseň sa vlastníci stretnú s aktívnymi občanmi mesta, ktorí vďaka peniazom zo získaných stromov zrealizovali projekty prospešné pre všetkých Bardejovčanov, resp. niektoré cieľové skupiny žijúce v Bardejove.
Majitelia na tomto stretnutí vysadia svoje stromčeky a úspešní grantisti im predstavia svoje projekty, ktoré zrealizovali, resp. budú realizovať vďaka finančným darom.
V komunitnej nadácii sledujeme týmto projektom prehĺbenie filantropického myslenia obyvateľov a spoločenskej zodpovednosti miestnych firiem. Park bude takto prepájať filantropov s aktívnou lokálnou komunitou.
Táto aktivita rozvíja spoluprácu všetkých troch sektorov – mimovládneho sektora, miestnej samosprávy a súkromného sektora v prospech zdravšieho a atraktívnejšieho života v Bardejove.

Bližšie informácie o projekte získate prostredníctvom e-mailovej komunikácie na adrese: knbj@bardejov.sk, resp. na tel. č.: 0907972763.

V Parku filantropov môže rásť aj Váš strom