Darovanie

Darovanie

Na to, aby sme mohli rozvíjať a podporovať zaujímavé nápady šikovných ľudí v našom meste, snažíme sa získavať finančnú podporu z viacerých zdrojov. Počas celého roka oslovujeme individuálnych darcov, firmy v našom okolí aj iné nadácie a rôzne finančné mechanizmy.
Komunitná nadácia prijíma rôzne formy darov priebežne počas celého roka.
Podrobnejšie informácie nájdete v našej sekcii Ako sa stať darcom.