Čistý Bardejov

Vyhodnotenie programu Čistý Bardejov 2021

Komunitná nadácia Bardejov ocenila víťazov súťaže O najkrajšie okolie a udelila „Bodliak mesta za rok 2021“.

Z dôvodu korona – vírusových opatrení nebolo možné toto vyhodnotenie urobiť tradičným slávnostným spôsobom na verejnosti, ocenenia sú odovzdávané osobne oceneným osobám a subjektom.

Program Čistý Bardejov je charakteristický tým, že občania môžu požiadať komunitnú nadáciu o grant do sumy 600 € pre skrášlenie okolia pred svojím bytovým domom, alebo na zveľadenie verejného priestoru,  ale tiež tým, že všetky objekty a priestranstvá v meste sú hodnotené v troch kategóriách: 1. rodinné domy, 2. bytové domy a 3. organizácie.

Treťou úrovňou programu je reštrikčná súťaž zameraná na vyhľadávanie tzv. hyzdičov mesta. Vyhodnotený najväčší hyzdič získava každoročne  putovnú „cenu“ Bodliak mesta.

V online hlasovaní spomedzi 12 kandidátov najviac bodov získal nedostavaný polyfunkčný objekt XAWAX, ktorého stav sa už niekoľko rokov nemení a jeho budúcnosť je otázna. V tomto pomerne veľkom objekte momentálne sídli len Pošta.
 

Na 2. mieste skončil objekt bývalého Liečebného domu Dukla v Bardejovských Kúpeľoch, vlastníkom ktorého je rovnomenná akciová spoločnosť. 3. priečku získala prístavba ku Kláštoru Františkánov, projektové dielo občianskeho združenia Náš Bardejov a Mesta Bardejov. Spoluzodpovední: vlastník objektu – Rehoľa menších bratov – Františkánov a Pamiatkový úrad v Prešove.

Výsledky ankety odkrývajú smutnú skutočnosť, že dva z troch najväčších hyzdičov mesta sú novostavbami. Jedna z nich dokonca v pamiatkovej rezervácii mesta zapísaného v Zozname UNESCO.

 

Program Čistý Bardejov je realizovaný komunitnou nadáciou už od roku
2005 v rámci Strategického plánu ekonomicko – sociálneho rozvoja mesta. Jej partnerom v programe je aj mestská samospráva a Bardejovská TV spoločnosť.

Vyhodnocovanie súťaže O najkrajšie okolie je každoročne uskutočňované hodnotiacimi komisiami zostavenými  z členov Správnej rady KNBJ, poslancov mestského zastupiteľstva a dobrovoľníkov KNBJ.

Kategória Organizácie:

  1. Maxin´s, Kúpeľná ulica
  2. Topašport, Slovenská ulica
  3. Saleziáni Don Bosca, m. č. Vinbarg