Čistý Bardejov

Slávnostné vyhodnotenie programu Čistý Bardejov 2022

V stredu, 30.novembra t.r. už po 18-ty krát verejne vyhodnocovala Komunitná nadácia Bardejov svoj najväčší program – Čistý Bardejov.

Program je charakteristický tým, že občania môžu požiadať komunitnú nadáciu o grant do sumy 600 € pre skrášlenie okolia pred svojím bytovým domom, alebo na zveľadenie verejného priestoru. Nadstavbou programu je  motivačná súťaž O najkrajšie okolie, v rámci ktorej sú všetky objekty a priestranstvá v meste hodnotené v troch kategóriách: 1. rodinné domy, 2. bytové domy a 3. organizácie.

Ďalšou nadstavbou programu je reštrikčná súťaž zameraná na vyhľadávanie tzv. hyzdičov mesta. Vyhodnotený najväčší hyzdič získava každoročne  putovnú „ cenu“ Bodliak mesta.

Za rok 2022 toto ocenenie získal, na základe online hlasovania verejnosti z  9 „kandidátov – hyzdičov“ objekt pohostinstva „Garžoľ“ na Stöckelovej ulici, vlastníkom ktorého sú bratia Skirkaničoví. Druhé v poradí sa umiestnili dopravné komunikácie v areáli bývalého Jas-u, teraz vo vlastníctve Mesta Bardejov.  

Pohostinstvo Garžoľ

Tento deň bol nevšedný predovšetkým pre tých Bardejovčanov, ktorí získali ocenenie za svoj prínos ku skrášľovaniu nášho mesta tým, že si príkladne udržujú a skrášľujú prostredie okolo svojich domov a organizácií.

O 17:00 hod. vo Výstavnej sieni Hornošarišského osvetového strediska   za  doprovodu hudobníkov Mladí Pirušovci bol „Čistý Bardejov 2022“ správcom nadácie  Jozefom Jarinom, predsedom jej správnej rady Vladimírom Savčinským aj za prítomnosti členov správnej rady Vlasty Leškovej a Miroslava Hečka slávnostne vyhodnotený. Po objasnení cieľov programu Čistý Bardejov a podelení sa so skúsenosťami z hodnotenia okolí vo všetkých častiach mesta si víťazi súťaže O najkrajšie okolie prevzali ceny z rúk zástupcov nadácie. Podujatie moderoval Ján Škriab.

Program Čistý Bardejov je realizovaný komunitnou nadáciou už od roku 2005 v rámci Strategického plánu ekonomicko – sociálneho rozvoja mesta. Jej partnerom v programe je aj mestská samospráva a Bardejovská TV spoločnosť.

Vyhodnocovanie súťaže O najkrajšie okolie je každoročne uskutočňované hodnotiacimi komisiami zostavenými  z členov Správnej rady KNBJ, poslancov mestského zastupiteľstva a dobrovoľníkov KNBJ.

V kategórii Rodinné domy boli v tomto roku ocenení:

  1. rodina Sulínová, Gróner 8A
  2. rodina Fabiánová, mestská časť Dlhá Lúka, Chmelník 7
  3. rodina Romanová, Mikulovská 18

Kategória Bytové domy:

  1. obyvatelia bytového domu na ul. Moyzesova 8
  2. obyvatelia bytového domu na ul. Námestie gen. L. Svobodu 21
  3. obyvatelia bytového domu na ul. A. Svianteka 9

Kategória Organizácie:

  1. Maxin´s na ul. Kúpeľná – majiteľ Erik Maxin
  2. Topa Sport na ul. Slovenská 10 – majiteľ Tomáš Jakubášek
  3. Saleziáni Don Bosca, Vinbarg, Námestie sv. Rodiny 1.

Finančnými a vecnými darcami, resp. reklamnými partnermi programu Čistý Bardejov 2022 boli: Mesto Bardejov, firmy ANAVEK – Jaroslav Greš Vaľa, Hobby House Kobyly – Vladimír Kažimír, Viera Korytková – Richelieu.
Mediálni partneri: Bardejovská TV spoločnosť a Ahoj TV.

Všetkým partnerom a podporovateľom programu srdečne ďakujeme!

Jozef Jarina

Správca Komunitnej nadácie Bardejov