Čistý Bardejov

Slávnostné vyhodnotenie programu Čistý Bardejov 2023

V stredu, 22.novembra t.r. už po 19-ty krát verejne vyhodnocovala Komunitná nadácia Bardejov svoj najväčší program – Čistý Bardejov. Program tvorí časť Strategického plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Realizuje ho komunitná nadácia v spolupráci s Mestom Bardejov za podpory firemných partnerov. V tomto roku to boli: Hobby house Kobyly, Anavek, Richelieu a Trudon nábytok a mediálni partneri: BTV, Ahoj TV a Bardejovské novosti.

Poslaním programu je aktivizácia občanov mesta prispievať ku skvalitňovaniu svojho i verejného priestranstva vlastnými silami. Motto programu  SVOJMU MESTU POMÁHAME SAMI! vyjadruje zároveň filozofiu programu.

Od 16:30 hod. v Koncertnej sále ZUŠ M. Vileca vyhodnocovali pracovníci komunitnej nadácie – Veronika Pachová, správkyňa nadácie a Jozef Jarina, projektový manažér za prítomnosti aj dvoch zástupcov Správnej rady KNBJ – Jánom Fottom, Milanom Herstekom a ostatných prítomných, vrátane oceňovaných občanov.

Po klavírnych skladbách v podaní Natálie Tomečkovej, žiačky ZUŠ a informačnom rozhovore Jozefa Jarinu s Veronikou Pachovou zameranom na predstavenie programu Čistý Bardejov prišiel rad na odovzdanie ocenení najlepším v každej z troch kategórií:

V kategórii Bytové domy boli ocenení:

 1. obyvatelia bytového domu na ul. Tarasa Ševčenka 5 v zastúpení pani Šmilňákovej
 2. obyvatelia bytového domu na ul. Komenského 16, neprítomný zástupca
 3. obyvatelia bytového domu na ul. Nábrežná 20 v zastúpení pani Pavlišovej

V kategórii Rodinné domy boli ocenení:

 1. rodina Jána Lenka, Dlhá ul. 41., MČ Dlhá Lúka, Bardejov
 2. rodina Juraja Kapsdorfera,Tehelná 11, Bardejov
 3. rodina p. Džupíra, Orechová, MČ Bardejovská Nová Ves

V kategórii Organizácie boli ocenení:

 1. Kaviareň Bon Bon, Toplianska ul., Bardejov – majitelia Jaromír Zdiebko
  a Peter Varchol,
 2. ZUŠ Michala Vileca, Hurbanová, Bardejov – riaditeľ Miloslav Stojan
 3. Komplex viacerých firiem na Puškinovej ul., Bardejov – Repasmont Slovakia, s.r.o. –  majiteľ Rastislav Homa.

Ďalšou nadstavbou programu je od r. 2007 reštrikčná súťaž zameraná na vyhľadávanie tzv. hyzdičov mesta. Vyhodnotený najväčší hyzdič získava každoročne  putovnú „ cenu “ Bodliak mesta. Za rok 2023 toto ocenenie získali, na základe on – line hlasovania verejnosti z  9 „ kandidátov – hyzdičov “ Dopravné komunikácie v areáli bývalého Jas, a.s., ktoré sú vo vlastníctve Mesta Bardejov. 

Okrem v úvode predstavených partnerov programu Čistý Bardejov 2023 sa významnými darmi na vytvorenie fondu financujúceho projekty aktívnych občanov v tomto programe podieľali firemní darcovia kúpou stromčeka do Parku filantropov, založeného komunitnou nadáciou v minulom roku, v sume 500€/ks. V tomto roku sa 4 firemní darcovia stali neformálnymi spoluvlastníkmi Parku filantropov na svahu Vinbargu. Svoje stromčeky aj vlastnoručne zasadili 26. októbra t.r. zástupcovia spoločností – TERA Green, Anavek, Polbard (Stavebné centrum u Mareka a MAXIN´S Group.

 

Všetkým partnerom a podporovateľom programu srdečne ďakujeme za skvalitňovanie života v meste prostredníctvom Komunitnej nadácie Bardejov!

Jozef Jarina

Komunitná nadácia Bardejov

Reportáž z vyhodnotenia programu Čistý Bardejov 2022: