Seniori zdravotníkom

Vážení seniori.

Pre tých z Vás, ktorí si to môžete dovoliť a stotožňujete sa s názorom, že odmena za vakcináciu patrí predovšetkým naším zdravotníkom ponúkame možnosť darovať svoju odmenu, alebo jej časť práve im.
Váš dar transparentne odovzdáme bardejovským zdravotníkom na covidovom oddelení, ktorí nám verejne budú deklarovať jeho konkrétne využitie na zlepšenie pracovných podmienok na ich oddelení.
Zoznam darcov budeme uvádzať na našej web stránke.

Darovať môžete spôsobmi:
a) na účet komunitnej nadácie – IBAN: SK44 5600 0000 0036 3464 4004 s textom pre príjemcu: Dar pre zdravotníkov,
b) v hotovosti v kancelárii nadácie.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať:

Komunitná nadácia Bardejov
Radničné námestie 21
www.knbj.sk
knbj@bardejov.sk

tel.: 0907 972 763