Ponuka umeleckých diel

"Spoločne s Vami pomáhame zlepšovať život v Bardejove."

Organizácia a spôsob kúpy umeleckých diel:

Záujemca / darca oznámi číslo alebo názov vybraného diela pracovníkovi nadácie mailom na adr. knbj@bardejov.sk, alebo telefonicky na č.: 0907 972 763. V prípade, že ním vybraté dielo ešte nie je zakúpené, zarezervuje si dielo na dobu max. 2 dní, ktoré má k dispozícii na poukázanie daru do pokladne, alebo na účet Komunitnej nadácie Bardejov – IBAN: SK44 5600 0000 0036 3464 4004. 
Zakúpené diela doručíme darcom na dohodnuté miesto.

Úspešní dražitelia, ktorí vydražia umelecké diela v hodnote 70 € a viac, sa stávajú členmi Klubu darcov s právom hodnotiť projekty predložené v grantovom programe Klub darcov.

ĎAKUJEME!

Galéria umeleckých diel:

1. PRED PROMENÁDNYM PARKOM, maľba, rozmer: 63 x 38 cm – PREDANÉ

Vlasta Droblenková

Maľovaniu sa aktívne začala venovať až v dôchodkovom veku. Najobľúbenejším motívom sú krajinky a kvety. Navštevuje Základnú umeleckú školu M. Vileca, výtvarný odbor. Svoje diela vystavovala v Dubnici nad Váhom, v Trenčíne a každoročne aj v HOS Bardejov. 

Cena: 70 €

2. LETO NA LÚKE, maľba, rozmer: 62 x 40 cm

Vlasta Droblenková

Cena: 90 €

3. BARDEJOVSKÁ IKONA, ilustrácia, rozmer: 50 x 39 cm

Ing.arch. Jakub Lenart

Vysoká škola mu okrem architektúry dala možnosť nahliadnuť do grafického dizajnu, venuje sa akvarelu, perokresbe a ich kombinácií s počítačovou grafikou. Snaží sa aj na poli comicsu a kultúrneho plagátu, ktoré majú preňho úžasné možnosti. V súčasnosti pôsobí v Bardejove, kde objavuje čaro kreatívnej práce, manželstva a aktivizmu ako predseda občianskeho združenia Kandelaber. Viac o jeho práci nájdete na www.jakublenart.com.

Cena: 100 €

4. VENUŠA, grafika, rozmer: 54 x 54 cm

Mgr. Martin Grega

Po ukončení štúdia sa zamestnal ako umelecký šéf pre výtvarný dizajn v bábkovom divadle Babadlo v Prešove. Začiatkom roka 2011 založil v Bardejove kreatívny ateliér Duke – ateliér, ktorý je zameraný na nástennú maľbu, maľbu kulís, airbrush a organizovanie umelecko-remeselných workshopov.

Cena: 75 €

5. MARS, grafika, rozmer: 54 x 54 cm

Mgr. Martin Grega

Cena: 75 €

6. TAKÝ (NE)OBYČAJNÝ DEŇ V PRAHE, fotografia, rozmer: 52 x 72 cm

Lukáš Bobovčák

S fotoaparátom Minolta cestuje po svete za zaujímavými objektami a
situáciami. Najčastejšie po Škandinávii a Islande. V tomto roku mu najprestížnejšie odborné časopisy – PENG Magazine, Black Style Magazine, Dark Shine Magazine  uverejnili 4 jeho fotografické diela.

Cena: 70 €

7. STRÁŽCOVIA S NOHAMI VO VODE, fotografia, rozmer: 52 x 72 cm

Lukáš Bobovčák

Cena: 65 €

8. SPIŠSKÁ KAPITULA S IKONICKÝM POZADÍM, perokresba, rozmer: 35 x 27 cm

Igor Suchanič

Klient integračného zariadenia KOR-GYM Hertník. Venuje sa prevažne perokresbe historických objektov na Slovensku a zároveň umeleckej práci s keramikou. Jeho diela sa vyznačujú veľkou precíznosťou a udivuje detailnými poznatkami o histórii každej pamätihodnoti, ktorú zobrazuje.

Cena: 75 €

9. ZASNEŽENÝ SENTIMENT, akvarel, rozmer: 42 x 46 cm

Mgr. Ján Šoltés

Je absolventom štúdia na PU-FHPV v Prešove, odbor výtvarná výchova. Hlavným atribútom jeho výtvarnej tvorby je radosť, hravosť, prežitá poetika. Z jeho obrazov vyžaruje veselosť, potešenie. V svojej tvorbe sa vracia ku klasickému obrazu.

Cena: 250 €

10. HORIZONT, kombinovaná technika – print, rozmer: 42 x 53 cm

Pavol Tarasovič

V rokoch 1983 – 1985 pracoval ako reštaurátor v Štátnych reštaurátorských ateliéroch BRATISLAVA a od 1985 doteraz ako reštaurátor v Šarišskom múzeu BARDEJOV. V roku 1996 sa stal členom VÝTVARNEJ ÚNIE SLOVENSKA.

Cena: 150 €

11. LIETAJÚCA FANTÁZIA, linoryt, rozmer: 53 x 45 cm

ZUŠ M. Vileca

Cena: 85 €

12. RENESANČNO GOTICKÝ BARDEJOV, koláž, rozmer: 43 x 55 cm

ZUŠ M. Vileca

Cena: 70 €

13. GEOMETRICKÝ VESMÍR, tempera, rozmer: 44 x 32 cm

ZUŠ M. Vileca

Cena: 45 €

14. ŠAŠO, pastel, rozmer: 48 x 62 cm

ZUŠ M. Vileca

Cena: 75 €

KERAMIKA OD INTEGRAČNÉHO ZARIADENIA KOR-GYM, n.o., Hertník

Autori keramických umeleckých diel sú Rudko Kotlárik a Igor Suchanič, klienti Integračného zariadenia v Hertníku, ktoré svoj osobný mentálny a umelecký rozvoj uskutočňujú v rámci Arte terapie v chránenej dielni zariadenia.

15. V ZÁPALE HRY

keramika, rozmer 16 cm

Cena: 40 €

16. PRECHOD NA „HOME OFFICE“

keramika, rozmer 19 cm

Cena: 30 €

17. ZVONČEK ŠŤASTIA

keramika, rozmer 9,5 cm

Cena: 20 €

18. NOČNÝ VARTÁŠ, keramika, rozmer 19 cm

Ján Kolbasa

Absolvent odboru keramiky na ŠÚV v Košiciach. Venuje sa úžitkovej keramike, ktorú aj prezentuje na remeselných trhoch a jarmokoch. Figurálne motívy personifikuje a pridáva im humorný akcent. Je laureátom národnej súťaže Liptovského múzea v Ružomberku.

Cena: 75 €