Novinky v KNBJ

Každý strom bude mať svojho vlastníka

Každý strom bude mať svojho vlastníka

Komunitná nadácia Bardejov v spolupráci s mestskou samosprávou od minulého roka ponúka
novú príležitosť pre obyvateľov Bardejova a miestne firmy spoluvytvárať zdravší a atraktívnejší
život v meste.

Na zatrávnenom východnom svahu Vinbargu sa nadácia rozhodla založiť park vysádzaním kvalitných
listnatých stromov, ktoré budú sadiť tí občania a majitelia spoločností, ktorí si ich zakúpia prostredníctvom komunitnej nadácie.

Získané finančné prostriedky použije vo forme grantov na podporu projektov zlepšujúcich život v Bardejove a okolí v grantovom programe Čistý Bardejov. Každý strom tak bude mať svojho vlastníka. Vždy na jeseň sa títo vlastníci stretnú s aktívnymi občanmi mesta, ktorí vďaka peniazom zo získaných stromov zrealizovali projekty prospešné pre Bardejovčanov.

Majitelia na tomto stretnutí v parku vysadia svoje stromčeky a úspešní grantisti im predstavia svoje projekty,  ktoré zrealizovali, resp. budú realizovať vďaka ich finančným darom.

V komunitnej nadácii sledujeme týmto projektom prehĺbenie spolupatričnosti, filantropického myslenia
obyvateľov a spoločenskej zodpovednosti miestnych firiem. Park bude takto prepájať filantropov s aktívnou  lokálnou komunitou.

V konečnom dôsledku celá aktivita rozvíja spoluprácu všetkých troch sektorov – mimovládneho sektora,
miestnej samosprávy a súkromného sektora v prospech zdravšieho a atraktívnejšieho života v Bardejove.
Bližšie informácie o projekte získate prostredníctvom e-mailovej komunikácie na adrese: knbj@bardejov.sk, resp. na tel. č.: 0907972763.

Ing. Jozef Jarina
Komunitná nadácia Bardejov

Share this post