Novinky v KNBJ

20. benefičný večer KNBJ vygeneroval 3 590 € na podporu projektov

20. benefičný večer KNBJ vygeneroval 3 590 € na podporu projektov
Benefičný večer Komunitnej nadácie Bardejov je najväčšou a najvýznamnejšou aktivitou nadácie počas roka. Od roku 2004 sa postupne stal v Bardejove významnou aktivitou v regióne, zameranou na rozvoj miestneho darcovstva a zároveň príležitosťou poďakovania významným darcom a podporovateľom komunitnej nadácie. Ten tohtoročný bol v poradí dvadsiaty a uskutočnil sa v piatok, 2. júna v reštaurácii hotela Šariš.
Päťdesiat prítomných hostí – významných darcov a podporovateľov Komunitnej nadácie Bardejov a členovia Správnej rady nadácie sa pri kultúrnom programe zostavenom z umelecky príťažlivých hudobných vystúpení dievčat zo Súkromnej ZUŠ Pod Vinbargom oboznámilo s dosiahnutými výsledkami komunitnej nadácie v roku 2022.
Prítomným ich predstavil moderátor večera – Bardejovčan Martin Juríček, člen činohry DJZ v Prešove. O komunitnej nadácii a dôležitých udalostiach a aktivitách komunitnej nadácie v roku 2022 informovali prítomných doterajší správca nadácie Jozef Jarina a nastupujúca správkyňa nadácie Veronika Pachová.
Tá v minulom roku podporila 32 projektov predložených aktívnymi Bardejovčanmi v celkovej hodnote udelených grantov 16 587 Eur.
Od jej vzniku v decembri 2002 podporila 649 projektov v celkovej sume grantov 308 756 Eur.
Za minuloročnú podporu komunitnej nadácie si z rúk Veroniky Pachovej a Jozefa Jarinu prevzali ocenenie „Významný darca KNBJ za rok 2022“ v kategórii právnických osôb za Kamax Fasteners – Martina Jaščurová a za Maxins´Group – Erik Keda. Za Mesto Bardejov a spoločnosť Bardtem – neboli prítomní ich zástupcovia, bude im odovzdané osobne.
Za individuálnych darcov boli ocenení – Mária Vaňková (ospravedlnená neprítomnosť), Tomáš Kravec, Jozef Roháľ (ospravedlnená neprítomnosť), Peter Kokinda.
Ocenenie Dobrovoľník/ dobrovoľníčka roka si prevzala Denisa Petrová, čerstvá absolventka Gymnázia L. Stöckela.
Vyvrcholením slávnostného večera bola tradičná dražba, tentokrát nielen umeleckých diel – oživením tejto časti podujatia bola dražba zážitkov, do ktorej prispeli Local Nomad Košice, Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka, Ramagu – nezávislé kultúrne centrum a Múzeum Červený Kláštor, Pieniny Sport Centrum, Bardejovské divadlo, Objavte Poloniny (OZ Take naše), Bašta – kultúrno-komunitné centrum (OZ Different), Kubbo select, Pohoda festival a Stanislav Vojtek. Druhú časť dražby tvorili diela žiakov ZUŠ Michala Vileca, Súkromnej ZUŠ Pod Vinbargom, klientov Integračného zariadenia Kor – gym v Hertníku i keramické diela z tvorby Jána Kolbasu z Osikova.
Dražba sa niesla v príjemnej a zábavnej atmosfére, kde prítomní hostia „vydražili“ spolu štedrú sumu 3 590 Eur. Získané finančné prostriedky nadácia použije na podporu projektov predložených v dvoch grantových programoch komunitnej nadácie: Klub darcov a Deti a mládež.
Po dražbe čakala „dražiteľov“ aj ostatných prítomných odmena v podobe hudobného koncertu bardejovskej speváčky, laureátky Košického zlatého pokladu, Slávky Tkáčovej.
Slávnostný večer sa konal v znamení solidarity s trpiacou Ukrajinou – v národných farbách Ukrajiny a predávaním výtvarných diel ukrajinských umelcov, ktorí výťažok z predaja použijú na zakúpenie techniky pre ich armádu. Ten z benefičného večera bol v sume 400 Eur.
Reklamným partnerom benefičného večera bola firma MILAN HERSTEK, s.r.o.
(Ing. Jozef Jarina, foto: Iryna Kovalenko)

Share this post