Ako na predaj z dvora?

Ak sa Vám v záhrade množí zelenia, či ovocie, ktoré by ste radi predali na miestnom trhu, máte možnosť urobiť tak prostredníctvom Predaja z dvora (Nariadenie Vlády SR č. 360 / 2011).

Od 1. marca 2016 z nahromadenej zeleniny a ovocia môžete predávať formou predaja z dvora aj spracované produkty rastlinného pôvodu: džemy, sirupy, nakladanú kapustu, drobné pečivo a pod.

Kde začať?
Stačí Vám registrácia na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a potvrdenie od obce, že vlastníte záhradu, alebo list vlastníctva.

  • Ak chcete  predávať ovocie, zeleninu a prodkuty z nich, stiahnite si:

Oznámenie o registrácii na priamy predaj malého množstva prvotných a spracovaných produktov rastlinného pôvodu

  • Ak chcete  predávať vajcia, med, prodkuty rybolovu, mäso hydiny a králikov, stiahnutie si:

Žiadosť o registráciu pre prvotné produkty rybolovu, vajcia, med, mäso hydiny a králikov

Ak ste z Bardejova a okolia, tak s vyplnenou žiadosťou alebo oznámením (alebo aj aj) a potvrdením o vlastníctve záhrady zavítajte na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu na Stöcklovej ulici č. 34, 2. poschodie, dvere č. 24 (sekretariát). Vydajú Vám potvrdenie o registrácii a hotovo:) Potom sa už ním len preukážete správcovi trhu a môžete predávať svoje dobroty.

Veľa šťastia!