Novinky v KNBJ

Ako sa môže obyvateľ Bardejova zapojiť do programu – Čistý Bardejov

Ako sa môže obyvateľ Bardejova zapojiť do programu – Čistý Bardejov

V marci t.r. vyhlásila Komunitná nadácia Bardejov v spolupráci s mestskou samosprávou  a Bardejovskou televíznou spoločnosťou  už 21. ročník programu Čistý Bardejov.

Táto iniciatíva je súčasťou realizovaného Strategického plánu hospodársko-sociálneho rozvoja mesta a zaujímavými spôsobmi ponúka obyvateľom mesta  participovať na zlepšovaní životného prostredia v meste a okolí.

„ Čistý Bardejov “  je  realizovaný v troch úrovniach.

Prvú úroveň programu predstavuje grantový program Čistý Bardejov, prostredníctvom ktorého môžu obyvatelia získať finančný príspevok do výšky 800 Eur prostredníctvom predloženia malého projektu do nadácie zameraného na skvalitnenie životného prostredia v ktorom žijú, alebo pracujú.

Druhá  má motivačný charakter a spočíva na verejnom ocenení – morálnom , finančnom i  materiálnom – troch  rodín z rodinných domov, bytových spoločenstiev a organizácií, ktoré dosiahnu svojou starostlivosťou najkrajšie upravené okolie pred svojím rodinným domom, bytovým domom a organizáciou ( firmou, školou, úradom a pod. ). Ocenenia si  na jeseň t.r. budú môcť prevziať z rúk zástupcov  nadácie a zástupcu mesta na slávnostnom vyhodnotení programu Čistý Bardejov.

Tretia úroveň programu je reštrikčného charakteru  so zameraním na vyhľadávanie tzv. „hyzdičov mesta“ samotnými občanmi. Priestranstvá a objekty, ktoré  svojím vzhľadom narúšajú estetický vzhľad príslušnej časti mesta budú prostredníctvom fotodokumentácie a textom umiestňované na webovej stránke komunitnej nadácie : www.knbj.sk.  Majitelia, resp. správcovia  „hyzdičov“ budú písomne vyzývaní k odstráneniu týchto nedostatkov.

Najväčší „ hyzdič mesta “, ktorého vyberú obyvatelia mesta počas elektronického hlasovania v septembri  spomedzi „nahlásených kandidátov“   obdrží cenu  „ Bodliak mesta “.

Komunitná nadácia Bardejov sa obracia s výzvou na všetkých Bardejovčanov, ktorým záleží na kvalitnom a estetickom prostredí svojho mesta, aby prostredníctvom fotografií zaslaných do kancelárie nadácie, Radničné námestie 21, resp. mailom na adresu: knbj@bardejov.sk poukázali na takéto objekty a priestranstvá v meste, ktoré narušujú vzhľad mesta a jeho životné prostredie.

Každý, kto sa aktívne zúčastní tohto programu prispením aspoň dvoch fotografií získa od  komunitnej nadácie tričko s logom  Čistý Bardejov.

Od r. 2007, odkedy sa táto reštrikčná súťaž v rámci „Čistého Bardejova“ realizuje boli po získaní Bodliaka mesta obnovené nasledujúce najznámejšie objekty v meste: Promenádny park s fontánou, Židovské suburbium, objekt bývalého obchodného domu Mladosť na Poštovej ulici a Radničnom námestí, mestská plaváreň na Vinbargu a priečelie budovy ŽSR s pravidelnou údržbou priestranstva pred ňou.

 

 

 

 

 

 

Foto: Jozef Jarina. Jeden z ostatných opravených „Bodliakov mesta“ – priečelie železničnej stanice s predným priestranstvom v r. 2016 a v súčasnosti.  

Share this post