Novinky v KNBJ

21. benefičný večer Komunitnej nadácie Bardejov

21. benefičný večer Komunitnej nadácie Bardejov

Oslava darcovstva a filantropie vygenerovala 3 575 € na podporu projektov aktívnych
Bardejovčanov

V piatok, 24. mája sa v  reštaurácii hotela Šariš uskutočnil Benefičný večer Komunitnej
nadácie Bardejov – už po dvadsiaty prvý krát.
Benefičný večer komunitnej nadácie je najväčšou a najvýznamnejšou aktivitou nadácie počas roka. Od roku 2004 sa postupne stal v Bardejove významnou aktivitou v regióne, zameranou na rozvoj miestneho darcovstva a zároveň príležitosťou poďakovať významným darcom a podporovateľom zlepšovania života v meste a okolí prostredníctvom komunitnej nadácie.
Vyše šesťdesiat prítomných hostí – významných darcov a podporovateľov Komunitnej nadácie Bardejov a členov Správnej rady nadácie sa oboznámilo s dosiahnutými výsledkami komunitnej nadácie v roku 2023. Prítomným ich predstavil moderátor večera – Bardejovčan Martin Juríček, člen činohry DJZ v Prešove. O komunitnej nadácii, dôležitých udalostiach a aktivitách komunitnej nadácie v roku 2023 informovala prítomných správkyňa nadácie Veronika Pachová. Uvedené prezentácie a rozhovory boli striedané kultúrnym programom zostaveným z umelecky príťažlivých hudobných vystúpení dievčat zo Súkromnej ZUŠ Pod Vinbargom.
Prítomní hostia sa tak oboznámili, že nadácia využila ich dary a podporu v uplynulom roku na podporu 31 projektov predložených aktívnymi Bardejovčanmi v celkovej hodnote udelených grantov 17 857,50 Eur. Úspešní žiadatelia do nich vložili aj vlastné prostriedky v sume 13 104 Eur a zapojili do nich 402 dobrovoľníkov.
Za minuloročnú podporu komunitnej nadácie si z rúk Veroniky Pachovej prevzali ocenenie „Významný darca KNBJ za rok 2023“ v kategórii právnických osôb za Mesto Bardejov – Martin Choma, vedúci odd. kultúry MsÚ, za spoločnosť Bardterm, s.r.o. konateľka Mária Vaňková (ospravedlnená neprítomnosť), spoločnostiam: Bardfarm a Anavek z dôvodu neprítomnosti ich zástupcov im budú odovzdané ocenenia dodatočne. Za individuálnych darcov boli ocenení – Miroslav a Tatiana Hečkoví (ospravedlnená neprítomnosť), Ján Fotta (v zastúpení  Jakuba Boruva), Erik Maxin (v zastúpení pani Baránkovej) a Andrea Štefanková.
Vyvrcholením slávnostného večera bola tradičná dražba, tentokrát nielen umeleckých diel. Oživením tejto časti podujatia bola dražba zážitkov – gastronomických, kultúrno- spoločenských i adrenalínových, ktoré do dražby venovali Lukáš Marhefka z Ramagu Ateliér Spišská Stará Ves, OZ Take Naše a platforma Objavte, Lukáš Szollos z Bike Around Gemer, Lesodom, Tabačka Kulturfabrik, michelinský šéfkuchár Palo Sekerka a jeho manželka Luca, Ansámbel nepravidelného divadla a festival Amplión v Banskej Štiavnici, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Arnold Kiss a Kubbo Select . Druhú časť dražby tvorili diela žiakov ZUŠ Michala Vileca a klientov Integračného zariadenia Kor – gym v Hertníku. Do dražby prispeli svojím profesionálnym umením aj miestni umelci Pavol Tarasovič, Ján Šoltés, Ľudovít Ševčík a amatérski maliari Jakub Lenart, Vladimír Dušenka a Viera Jarinová. Dražba sa niesla v príjemnej a zábavnej atmosfére, kde prítomní hostia „vydražili“ spolu štedrú sumu 3 575 Eur. Získané finančné prostriedky nadácia použije na podporu projektov predložených v dvoch grantových programoch komunitnej nadácie: Klub darcov a Deti a mládež.
Po dražbe čakala „dražiteľov“ aj ostatných prítomných odmena v podobe hudobného koncertu slovenskej speváčky Veroniky Rabada.
Reklamným partnerom benefičného večera bola firma MILAN HERSTEK, s.r.o.

Ing. Jozef Jarina
Komunitná nadácia Bardejov

 

 

 

Share this post