Novinky v KNBJ

Literárna a výtvarná súťaž 2024

Literárna a výtvarná súťaž 2024

DESIATE VÝROCIE PAMÄTNÍKA HOLOKAUSTU V BARDEJOVE:

Úvahy o obnove miestneho židovského dedičstva: Obnovovanie, vzdelávanie a pripomínanie

Tri najlepšie diela v obidvoch súťažiach získajú nasledovné finančné ceny:
1. miesto: 150 €, 2. miesto: 100 € a 3. miesto: 75 €

UZÁVIERKA SÚTAŽE: 22. APRÍL 2024 DO 16:00 HOD.

Eseje v rozsahu min. 2 a max. 3 strany (Písmo veľkosti 12 a okraj 1 palec).
Umelecké diela: kresba, maľba, socha, digitálne umenie, animácia, film ( dĺžka 3-4 min) alebo 3D modely.
Veľkosť by nemala byť menšia ako 21x21x21cm a väčšia ako A0 (84.1 x 118.9 cm) alebo ak 3D (84.1 x 84.1 x 84.1).

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do oboch súťaží naraz

V tohtoročnej literárnej a výtvarnej súťaži, sa študenti môžu zamerať na niektorú z nižšie uvedených tém, ktorá sa týka židovskej histórie a kultúry, holokaustu a jeho pripomínania, obnovy židovských pamiatok v Bardejove, významu vzdelávania o „Nikdy viac“ vo všeobecnosti a najmä vzhľadom na dnešné politické prostredie vo svete a vzostup antisemitizmu, a xenofóbie.

Informácie a priblíženie témy pre študentov a účastníkov:

Pamätník holokaustu v Bardejove bol odhalený a verejnosti sprístupnený v júni 2014. Za desať rokov, ktoré odvtedy uplynuli, sa toho ohľadom bardejovského židovského dedičstva udialo veľa.

Obnova: V čase, keď bol Pamätník holokaustu odhalený, Židovské suburbium –súčasť svetového dedičstva UNESCO, bolo stále spravované stavebnou dodávateľskou spoločnosťou a budova Mikveh sa využívala ako železiarstvo. Odkedy bol Pamätník otvorený pre verejnosť, Stará synagóga prešla kompletnou rekonštrukciou a je prístupná pre verejnosť a podujatia. Budova Dom zhromaždenia ( Beith Hamidrash) bola uvoľnená a teraz je zrekonštruovaná a obnovená. V blízkej budúcnosti bude slúžiť ako miestne múzeum židovského dedičstva. Budova “Mikveh”, v ktorej sa vykonávali rituálne kúpele, je dnes už tiež uvoľnená a jej interiér bude taktiež obnovený. Dúfame, že v blízkej budúcnosti bude celý komplex židovského suburbia slúžiť ako kultúrno-vzdelávací komplex.

Pripomínanie: Pamätník si ctí stratené životy počas holokaustu. Obsahuje tabule s menami 3 381 obetí holokaustu z Bardejova a blízkeho okolia, ako aj mená Spravodlivých medzi národmi, teda ľudí,  ktorí sa nebáli a pomáhali zachraňovať životy, a podnetné umelecké prvky, ktoré vyzývajú k zamysleniu. Od roku 2014 sa tento priestor každoročne stáva centrom Spomienkového podujatia, kde sa stretávajú hostia z celého sveta s miestnymi obyvateľmi, aby si pripomenuli, dnes už neexistujúcu, bardejovskú židovskú komunitu. Potomkovia, akademici a hodnostári z celého sveta prichádzajú do Bardejova v priebehu celého roka, aby osobne navštívili tento Pamätník a dozvedeli sa viac o bardejovskej židovskej komunite.

Vzdelávanie: Dôležitým poslaním Fondu je vzdelávať miestnu komunitu a najmä mladšie generácie o
miestnom židovskom kultúrnom dedičstve a holokauste. Od otvorenia Pamätníka v roku 2014 sa na našich podujatiach aktívne zúčastňujú miestni študenti, mladší žiaci spevom piesní aj v hebrejčine, a študenti stredných škôl zapaľujú pamätné sviece, čítajú príspevky a prispievajú svojim umením, ako aj účasťou na našich literárnych a výtvarných súťažiach. Tieto podujatia poskytujú priame príležitosti pre študentov a obyvateľov Bardejova, aby sa znovu spojili so židovskou históriou svojho mesta a dozvedeli sa o týchto prvkoch miestnych dejín. Je to pripomienka krehkosti slobody a spoločenstva, učí nás všetkých chrániť sa pred nenávisťou, aby budúce generácie zabránili opakovaniu takýchto hrôz.

Neváhajte sa na nás obrátiť s akýmikoľvek otázkami na info@bardejov.org

Svoje projekty odovzdajte svojmu učiteľovi alebo ich odošlite emailom na info@bardejov.org do 22. apríla 2024

Účastník podaním súťažného návrhu udeľuje vyhlasovateľovi súťaže súhlas použiť dielo podľa § 19
Autorského zákona výlučne, časovo, územne a vecne neobmedzene pre účely tejto súťaže a tiež akýmkoľvek vhodným spôsobom na obchodné, marketingové, propagačné alebo iné činnosti vyhlasovateľa súťaže vrátane jeho zverejnenia vhodným spôsobom (napríklad spracovaním v knihách alebo iných publikáciách vyhlasovateľa súťaže alebo jeho partnerov alebo nimi určených osôb.)

Essay & Art Contest Guidelines Sheet-2024-V5.3-SK-2.6.2024

 

Share this post