Novinky v KNBJ

Benefičný beh za A(tra)ktívny Bardejov – v sobotu 27. apríla

Benefičný beh za A(tra)ktívny Bardejov – v sobotu 27. apríla

Príležitosť pre obyvateľov prispieť k zatraktívneniu života v meste a okolí

Komunitná nadácia Bardejov po roku opäť prichádza s aktivitou umožňujúcou obyvateľom viacerými spôsobmi pomôcť skvalitniť a zatraktívniť život v meste a okolí. Od roku 2015 je to už po desiaty – krát.  Uskutoční sa v sobotu 27. apríla so štartom a cieľom na Radničnom námestí. Osobitnosť tohto programu je, že sa do neho môže zapojiť každý obyvateľ, ktorému záleží na zlepšovaní života v Bardejove, resp. okrese.
Prvý spôsob pre aktívneho občana alebo neziskovú organizáciu, prípadne školu je podať projekt prispievajúci k zatraktívneniu života v meste či okrese. Druhý spôsob podpory je zúčastniť sa Benefičného behu za A(tra)ktívny Bardejov a štartovným v sume 15 € podporiť vybraný projekt, za ktorý budete behať. Tretí spôsob je zúčastniť sa ako dobrovoľník na realizácii vybraného projektu. V prípade, že sa rozhodnete za vami vybraný projekt behať,

k vášmu štartovnému pridá komunitná nadácia ďalších 10 €. Projekty je možné podporiť aj sponzorsky ľubovoľným príspevkom zaslaným na účet nadácie, kde sponzor variabilným symbolom identifikuje projekt, ktorý podporuje. Variabilný symbol = číslo projektu.

 

Do programu A(tra)ktívny Bardejov boli v tomto ročníku predložené štyri projekty:

 

Projekt č. 1: LETO NA HRADE 2024 – Združenie na záchranu Zborovského hradu

Členovia združenia v spolupráci s dobrovoľníkmi a odborníkmi plánujú skĺbiť  viacročnú opravu časti hradu za účelom vzniku bezpečného výletného miesta a ponúknuť verejnosti kultúrny program na treťom historickom nádvorí hradu počas letných mesiacov.
Rozpočet projektu: 2 700 €.

 

Projekt č. 2: FIT CREW – Mladý Bardejov-Mestský mládežnícky parlament

Neformálna skupina mladých v zastúpení Lívie Markovej projektom FitCrew motivuje Bardejovčanov k aktívnemu životnému štýlu prostredníctvom 4 vonkajších komunitných tréningov na rôznych športových lokalitách v štyroch častiach mesta. Cieľom je nielen podporiť fyzickú aktivitu, ale aj poskytnúť účastníkom komplexný prístup k posilňovaniu zdravia, vzťahov a k psychickej pohode.
Rozpočet projektu: 636 €.

Projekt č. 3: LÍŠČIA ŠPORTOVÁ ZÁHRADA – OZ Panteliš

Členovia združenia Panteliš sa v tomto projekte zameriavajú na  vytvorenie kvalitnejšieho športoviska zameraného na zimné  korčuľovanie a ďalšie športové aktivity počas roka. Projekt  zahrňuje skrášlenie a zlepšenie existujúcich a vytvorenie nových  podmienok pre športové aktivity širokej škály návštevníkov všetkých vekových kategórií.
Rozpočet projektu: 3 660 €.

Projekt č. 4: CYLINDER – DIVADELNÁ DETEKTÍVKA  – Bardejovské divadlo

Ľudia majú radi detektívky a takisto humor. Ochotníci z Bardejovského divadla preto pripravujú pre bardejovské publikum ďalšiu hru, ktorá pobaví a zároveň priblíži slovenského literárneho vedca, experta na detektívny žáner a autora -Tomáša Horvátha.

Rozpočet projektu: 1 000 €.

 

Online registrácia prebieha tu: https://knbj.sk/beneficne-aktivity/beh-za-atraktivny-bardejov/

Bližšie informácie k podujatiu i spôsobe uhrádzania štartovného môžu záujemcovia získať aj na  knbj@bardejov.sk, tel. č. 0907 972 763, alebo v kancelárii nadácie na Radničnom námestí 21, 1. poschodie.

 

Mgr. art. Veronika Pachová

správkyňa KNBJ

Ing. Jozef Jarina

projektový manažér KNBJ

Share this post