Novinky v KNBJ

Prieskum potrieb obyvateľov Bardejova

Prieskum potrieb obyvateľov Bardejova

Milí obyvatelia Bardejova,

ako Komunitná nadácia Bardejov sme sa rozhodli vytvoriť prieskum potrieb obyvateľov Bardejova, pretože chceme spolu s Vami robiť z nášho mesta lepšie miesto pre život a prispievať k rozvoju aktivít, ktoré budú s súlade s Vašimi potrebami. Preto je pre nás nesmierne dôležité poznať Váš názor na rôzne oblasti života v Bardejove.
Tento dotazník Vám zaberie približne 15 minút. Ďakujeme za Váš čas, ktorý jeho vyplneniu venujete.
Link na prieskum: https://forms.gle/uo2idBeqaDcJzoRU6
Za Komunitnú nadáciu Bardejov
Veronika Pachová – správkyňa KNBJ

Share this post