Novinky v KNBJ

Park filantropov sa rozrástol o štyroch významných darcov a päť podporených projektov

Park filantropov sa rozrástol o štyroch významných darcov a päť podporených projektov

Komunitná nadácia pomáha prostredníctvom aktívnych občanov, mimovládnych organizácií
a škôl zlepšovať život v Bardejove formou podpory realizácie malých projektov, na ktoré
prispieva finančnými grantami. Spravujeme 7 grantových programov. Jeden z nich sa volá
Čistý Bardejov, zameraný na zlepšovanie životného prostredia v Bardejove. Aby sme mohli
podporiť viac a väčšie projekty v tomto programe, rozhodli sme sa realizovať projekt Park
filantropov.  Do tohto parku (na východnom svahu Vinbargu) si môžu firmy pôsobiace
v Bardejove zakúpiť strom za 500 €. Príjem z predaja stromu ide na podporu projektov
podaných do komunitnej nadácie aktívnymi občanmi, školami a mimovládnymi
organizáciami.

Vo štvrtok, 26. októbra 2023 už po druhý-krát slávnostne vysadili ďalší darcovia komunitnej nadácie štyri stromčeky a stali sa tak neformálnymi spoluvlastníkmi Parku. Prvými takýmito darcami sa v minulom roku stali spoločnosti: MAXIN´S Group, s.r.o., Bardterm, s.r.o. a Stavebné centrum u Mareka. V tomto roku si MAXIN´S Group a Stavebné centrum u Mareka zopakovali dar zakúpením ďalšieho stromčeka a pribudli k nim dvaja noví darcovia -“spoluvlastníci“ Parku:– TERA Green, s.r.o. a Anavek , s.r.o. Po vysadení „svojich“ stromčekov si vypočuli obsahy podporených projektov z ich darov priamo od ich úspešných realizátorov: Mareka Hudáka, Františka Miháľa, Jána Novotného s pánom Mydlom a pani Dany Jazudekovej z MŠ na Vinbargu.
Park filantropov je fyzicky označený na jeho začiatku (pri ceste vedúcej na Vinbarg) drevenou informačnou tabuľou s logami darcov a informujúcim o účele parku.
Partnermi programu Čistý Bardejov sú: Mesto Bardejov, Bardejovská televízna spoločnosť, Anavek, s.r.o. a Viera Korytková – Richelieu.
Všetkým darcom, partnerom programu a úspešným grantistom ďakujeme za aktívny prístup k zveľaďovaniu života v Bardejove!

Ing. Jozef Jarina
Komunitná nadácia Bardejov

 

 

 

Share this post