Nezaradené

VYHODNOTENÝ GRANTOVÝ PROGRAM KLUB DARCOV 2023/2024

VYHODNOTENÝ GRANTOVÝ PROGRAM KLUB DARCOV 2023/2024

Komunitná nadácia Bardejov a partneri –  BARDTERM, s.r.o. a Mesto Bardejov vyhodnotili projekty spolu s darcami

Komunitná nadácia Bardejov v piatok, 13. októbra 2023 o 17,00 hod. v kaviarni Tvoj Deň v Bardejove verejne vyhodnotila jeden z jej najväčších grantových programov s názvom Klub darcov 2023/2024,  finančne podporený spoločnosťou BARDTERM, s.r.o. – generálny partner programu a Mestom Bardejov – partner programu.
Zaujímavosťou tohto grantového a zároveň filantropického programu komunitných nadácií na Slovensku je, že okrem vyššie uvedených partnerov programu aj samotní darcovia – fyzické osoby, ktoré darovali Komunitnej nadácii Bardejov dar v sume minimálne 35€ v roku 2023 môžu spolurozhodovať o tom, ktoré projekty predložené v rámci programu Klubu darcov podporia. Zo 45 individuálnych darcov KNBJ splnilo uvedenú podmienku 25 a hodnotenia sa zúčastnilo sedem darcov, vrátane zástupkyne generálneho partnera – Ing. Daniely Petríkovej.
Výnimočnosťou tohto podujatia, ktoré otvorila Mgr. Art Veronika Pachová, správkyňa nadácie, je vytvorenie platformy, na ktorej sa stretávajú darcovia s grantistami, t. j. žiadateľmi o grant. Obidve skupiny sú vlastne aktívnymi občanmi, ktorí sa nezištne podieľajú na skvalitňovaní života v meste a jeho okolí.
Sedem projektov bolo predložených v tejto výzve KNBJ zameranej na podporu zveľaďovania otvorených i vnútorných priestorov slúžiacich pre verejnosť a na ich aktívne užívanie, resp. zlepšovaniu dobrých susedských vzťahov v rôznych častiach mesta, či invenčnému a aktívnemu tráveniu voľného času, ale aj na aktivity posilňujúce miestnu demokraciu.
Projekty predstavili hodnotiacej komisii samotní uchádzači o finančnú podporu.
Predstavené projekty v power-pointovej prezentácii vyhodnotili darcovia – hodnotitelia pozitívne s uznaním i prirodzeným očakávaním, že po ich realizácii prispejú k zlepšeniu i zatraktívneniu života obyvateľov Bardejova. Veľkosť sumy získanej do tohto programu umožní šiestim najúspešnejším žiadateľom realizovať svoj projekt spolu s ich dobrovoľníkmi v období nasledujúcich 10–ich mesiacov.
Najvyššia možná výška grantu pre jeden projekt je 700 Eur. Každý žiadateľ sa na realizácii projektu musí podieľať aj vlastnou finančnou čiastkou – minimálne v sume predstavujúcej 10% zo získaného grantu.

Predstavujeme Vám výsledky vyhodnotenia projektov v programe Klub darcov 2023/2024, v ktorom sme prerozdelili čiastku 3 500€:

VYHODNOTENIE PROJEKTOV, 2023

Ing. Jozef Jarina
Komunitná nadácia Bardejov

 

Share this post