Novinky v KNBJ

Program ČISTÝ BARDEJOV finišuje – termín predkladania nominácií PREDĹŽENÝ

Program  ČISTÝ BARDEJOV finišuje – termín predkladania nominácií PREDĹŽENÝ

Občania môžu sami nahlasovať najkrajšie okolia do súťaže O najkrajšie okolie v meste.

V apríli t.r. vyhlásila Komunitná nadácia Bardejov (KNBJ) v spolupráci s mestskou samosprávou  a Bardejovskou televíznou spoločnosťou  už  jeho devätnásty ročník.

Táto iniciatíva je súčasťou realizovaného Strategického plánu hospodársko-sociálneho rozvoja mesta a má za úlohu aktivizovať obyvateľov mesta k aktívnejšiemu  prístupu k životnému prostrediu a skrášľovaniu akéhokoľvek  prostredia na území mesta.

„ Čistý Bardejov “  je  realizovaný v troch úrovniach:

Prvá  má motivačný charakter, spočívajúci na verejnom ocenení – morálnom , finančnom i  materiálnom – troch  rodín, bytových spoločenstiev a organizácií, ktoré dosiahnu svojou starostlivosťou najkrajšie upravené okolie pred svojím rodinným domom, bytovým domom a organizáciou (firmou, školou a pod.). Ocenenia si v októbri t.r. budú môcť prevziať z rúk primátora mesta a zástupcov nadácie realizujúcich program Čistý Bardejov. Všetky objekty a priestranstvá na území mesta sú každoročne hodnotené komisiami zloženými z členov Správnej rady KNBJ, poslancov mestského zastupiteľstva a študentov stredných škôl.
V tomto roku očakávame, že občania sami nahlásia najkrajšie okolia komunitnej nadácii a tá následne  prostredníctvom členov svojej správnej rady vyhodnotí najkrajšie tri okolia v každej kategórii. Nahlásiť najkrajšie okolia môžu do 30. septembra 2023.

Druhá úroveň programu je reštrikčného charakteru  so zameraním na vyhľadávanie tzv. „hyzdičov mesta“. Priestranstvá a objekty, ktoré  svojím vzhľadom narúšajú estetický vzhľad v ktorejkoľvek časti mesta, budú prostredníctvom fotodokumentácie a popisného textu umiestňované na webovej stránke komunitnej nadácie: www.knbj.sk.  Majitelia, resp. správcovia  „hyzdičov“ budú písomne vyzývaní k odstráneniu týchto nedostatkov.

Najväčší „ hyzdič mesta “, ktorého vyberú občania on-line hlasovaním spomedzi „kandidátov“ nahlásených aktívnymi občanmi prostredníctvom mailových a písomných návrhov, obdrží cenu  „Bodliak mesta “.

Komunitná nadácia Bardejov sa obracia s výzvou na všetkých Bardejovčanov, ktorým záleží na kvalitnom a estetickom prostredí svojho mesta, aby prostredníctvom fotografií zaslaných do kancelárie nadácie, Radničné námestie 21, resp. mailom na adresu: knbj@bardejov.sk poukázali na nedostatky vo výstavbe, správe a údržbe tých miest a objektov, ktoré narušujú vzhľad mesta a jeho životné prostredie.

Každý, kto sa aktívne zúčastní tohto programu prispením aspoň dvoch fotografií – kandidátov na hyzdičov – získa od  komunitnej nadácie tričko s logom Čistý Bardejov.

Tretiu úroveň programu predstavuje grantový program Čistý Bardejov, prostredníctvom ktorého môžu získať aktívni obyvatelia Bardejova, neziskové organizácie, školy a bytové domy finančný príspevok do výšky 800 € prostredníctvom predloženia malého projektu zameraného na skvalitnenie životného prostredia v ktorom žijú, alebo pracujú.

Program podporujú aj podnikateľské subjekty, predovšetkým firmy  Hobby/ Kobyly, Anavek. Richelieu a Nábytok Trudon.

 

Ing. Jozef Jarina

Share this post