Novinky v KNBJ

Stále stojíme pri Ukrajine!

Stále stojíme pri Ukrajine!

V Komunitnej nadácii Bardejov sme sa od vypuknutia vojny na Ukrajine pridali k prvým organizáciám, ktoré hneď začali pomáhať pri príchode odídencov do Bardejova. Po riešení bezprostredných problémov, týkajúcich sa orientácie v novom prostredí, spoluorganizovania potravinovej a materiálnej pomoci s OZ Different, OZ Dobrá Myšlienka, Cirkvou Bratskou a Apoštolsku cirkvou sme sa rozhodli v závere roka 2022 preskúmať aktuálne potreby odídencov, na ktoré sme následne reagovali projektom Stojíme pri Ukrajine. Tento projekt sa uskutočnil s podporou Centra pre filantropiu, spolufinancovaný aj príspevkom od firmy Kamax Fasteners, verejnou zbierkou a finančnými darmi jednotlivcov prostredníctvom portálu darujme.sk.

Projekt Stojíme pri Ukrajine  realizovala komunitná nadácia od decembra 2023  do konca júna t.r.
V projekte sme  si na riešenieidentifikovaných potrieb odídencov stanovilinasledovné ciele:

  1. zlepšiť jazykové schopnosti (novoprichádzajúci odídenci aj tí, ktorí absolvovali krátkodobé kurzy SJ+ školopovinné deti, ktoré chcú navštevovať ZŠ a SŠ),
  2. nájsť si zamestnanie,
  3. spoznať región, v ktorom žijú,
  4. eliminovať vojnové traumy a psychické problémy.

Prvou aktivitou boli jazykové kurzy. Dva kurzy Slovenského jazyka – pre začiatočníkov a pre pokročilých, na konci ktorých účastníci získali certifikáty s uvedením dosiahnutej úrovne jazyka a  kurz Anglického jazyka, ktorý bol takisto ukončený skúškou a udeleným certifikátom. Tieto 3 kurzy spolu navštevovalo približne 40 odídencov a úspešne absolvovalo 29 z nich.

Už absolvovanie jazykového kurzu je dôležitým krokom v zlepšení kvality života či už dospelých pri hľadaní práce, alebo mladých, ktorí potrebujú zlepšovať úroveň jazykových schopností kvôli štúdiu. Ďalším krokom v lepšom uplatnení sa v našom regióne a zvýšení samostatnosti bola príprava odídencov na uchádzanie sa o prácu. Táto aktivita spočívala v praktickej ukážke ako si napísať životopis, motivačný list, či ako sa pripraviť na pohovor.  Priebežne počas projektu sme boli viacerým nápomocní pri hľadaní a sprostredkovaní práce i štúdia na stredných aj vysokých školách.

Ďalšie aktivity projektu pomáhali odídencom eliminovať psychické problémy, získavať pozitívne zážitky, môcť tráviť čas spoločne. Tieto aktivity sa týkali napríklad zvykov počas sviatkov . Pred Vianocami sme na mestských Vianočných remeselných trhoch prepojili slovenské a ukrajinské vianočné kulinárske zvyky v spojení s kultúrnym programom a prispeli k lepšiemu porozumeniu medzi domácim obyvateľstvom a odídencami. Podporili sme spoločné trávenie Silvestra odídencov (pre Ukrajincov je Silvester, resp. vítanie Nového roka, významnejším sviatkom ako Vianoce), ktorí mohli tento deň prežiť v hojnosti a familiárnej atmosfére. Ako prejav solidarity s trpiacimi Ukrajincami a nesúhlasu s vojnou na Ukrajine sme v čase výročia vypuknutia vojny usporiadali na Radničnom námestí kultúrny program pod názvom Umením proti vojne.

K aktivitám, ktoré prispievajú k psychickej pohode a zároveň pomáhajú odídencom spoznávať Slovensko, najmä východné, patrili výlety. Zorganizovali sme výlety, ktorými sme odídencom priblížili krásy regiónu a blízkeho zahraničia – navštívili sme hrad Stará Ľubovňa, Beliansku jaskyňu, Vysoké Tatry, a poľské prihraničné mestečko Krynicu. V bližšom okolí sme zorganizovali výlet – turistiku z Bardejovských kúpeľov cez sedlo Čerešňa na Mníchovský potok, kde sme zvyšok dňa trávili pri opekačke a grilovačke v príjemnom prostredí areálu Floriho chaty. Tieto aktivity získali veľmi pozitívny ohlas v komunite Ukrajincov a vnímame pozitívny dopad na ich psychickú pohodu, čo sme zistili z ich bezprostredných reakcií, ale aj ohlasov jednotlivcov na sociálnych sieťach a prejaveným vysokým záujmom  o tieto aktivity, prevyšujúcim kapacitné prepravné možnosti determinované  projektom (cca 100 účastníkov).
Nás, realizátorov projektu, teší to, že vďaka finančným príspevkom Nadácie Centra pre filantropiu, spoločnosti KAMAX Fasteners a viacerým individuálnym darcom sme mohli  a naďalej chceme byť nápomocní  trpiacim Ukrajincom. Zároveň našou pomocou vojnovým odídencom chceme verejnosti deklarovať rázne odmietnutie  tejto nezmyselnej a genocídnej vojny, za ktorú je zodpovedný ruský agresor.

     

 

Mgr. art Veronika Pachová
Ing. Jozef Jarina
Komunitná nadácia Bardejov

Share this post