Novinky v KNBJ

Vyhlásili sme literárnu súťaž pre stredné školy v Bardejove

Vyhlásili sme literárnu súťaž pre stredné školy v Bardejove

Téma: Ako by som naplnil niektorý z Cieľov trvaloudržateľného rozvoja na lokálnej alebo globálnej úrovni?

Forma predkladaných prác: Esej v rozsahu max. 3 strán (je možné priložiť aj narozprávanú esej)

Uzávierka predkladania prác: 24. október 2022 do 16:00

e-mailom: knbj@bardejov.sk

osobne: KNBJ, Radničné námestie 21, Bardejove

Autori piatich najlepších prác budú odmenení finančnými cenami v sumách:

300€, 250€, 200€, 150€, 100€

Link na video – úvod do problematiky: https://youtu.be/JhW0vXlJhZ4

Viac informácií na tel. č.: 0907 972 763.

Tešíme sa na aktívne zapojenie Vašich študentov do súťaže.

 

S pozdravom za KNBJ
Jozef Jarina

Share this post