Nezaradené

Beh za a(tra)ktívny Bardejov

Beh za a(tra)ktívny Bardejov

Spolu tvoríme atraktívnejší Bardejov!

Beh za a(tra)ktívny Bardejov je benefičným podujatím, ktoré v tomto roku prebehne už siedmy krát a to 31.júla 2022 od 14:00.

REGISTRÁCIA

Osobitosť tohto programu je, že sa do neho môže zapojiť každý obyvateľ, ktorému záleží na zlepšovaní života v Bardejove, resp. okrese. Od prvotného spôsobu – podania projektu zameraného na zatraktívnenie života v meste a okrese, cez podporu vybraného projektu svojou účasťou na Benefičnom behu za A(tra)ktívny Bardejov, priamym finančným i nefinančným darom v prospech vybraného projektu, alebo dobrovoľníckou prácou pri realizácii „ svojho “ projektu.

Do programu A(tra)ktívny Bardejov boli v tomto ročníku predložené dva:

Projekt č. 01: HRAD ZBOROV – OBNOVA A KULTÚRNE PODUJATIE V ROKU 2022
Zborovský hrad ponúka veľkú príležitosť na vytvorenie oddychového a turistického miesta pre širokú verejnosť v Bardejovskom okrese. Združenie na záchranu Zborovského hradu chce skĺbiť opravu časti hradu za účelom vzniku bezpečného výletného miesta, a ponúknuť verejnosti kultúrny program na treťom historickom nádvorí hradu počas letných mesiacov pod názvom LETO NA HRADE.

Rozpočet projektu: 3 500 €.

Projekt č. 02: PREDŠKOLÁCI DO VODY!

„Dieru na trhu“ v oblasti plávania s malými deťmi v Bardejove sa rozhodla „zaplatať“ Plavecká škôlka Bardejov o. z. Na plavárni na Vinbargu bude od septembra organizovať výučbu plávania detí predškolského veku hravou formou vo vode a súbežne vzdelávať rodičov detí v oblasti plávania a športu.

Rozpočet projektu: 5 000 €.

Propozície behu a mapa na stiahnutie: TU

Bližšie informácie k podujatiu i spôsobe uhrádzania štartovného (iba online!) sú uvedené v registračnom formulári.

Share this post